Uuring: üle poole Eesti inimestest ei oska pesumasinat õigesti kasutada


Uuring: üle poole Eesti inimestest ei oska pesumasinat õigesti kasutada
Фото: Shutterstock

Hiljuti läbi viidud uuringus selgus, et üle poole Eesti inimestest ei oska kasutada erinevatele riietele mõeldud pesumasinaprogramme. 44% Eesti inimestest teab, milliseid pesuprogramme tuleb erinevate riidesortide puhul kasutada. Iga teine Eesti inimene teab, kuidas pesumasinaga pesta enamlevinud riidesorte ning 10% ei ole kunagi mõelnud, millise riide jaoks milline programm sobib.

Samsungi tellitud ja uuringufirma Norstat poolt Eestis läbi viidud uuringu järgi tegelevad majapidamistes pesupesemisega rohkem naised, kelle teadlikkus erinevates pesuprogrammidest on märksa kõrgem kui meestel. 49% uuringus osalenud naistest oskab seadistada pesumasina iga riidesordi jaoks, samas kui meestest valdab seda oskust vaid 38%.

“88% vastanud naistest tunnistas, et just tema hoolitseb kodus pesupesemise eest seega on loogiline, et just nemad on paremini kursis ka sellega, milline veetemperatuur, pesutsükkel ja tsentrifuugikiirus erinevatele kangastele sobib,” kommenteeris uuringu tellija. “Mõningast asjatundmatust demonstreerisid mehed, kellest iga kümnes tunnistas, et nad ei tunne ühtki pesumasina programmi.”

Valdav osa ehk 73% Eesti inimesi peseb pesu 1-3 korda nädalas, 10% inimesi peseb harvemini kui kord nädalas. Igapäevaselt töötab pesumasin 4% inimeste kodus.

Seotud lood:

“Kaasaegne tehnoloogia ja head pesuvahendid töötlevad erinevaid kangaid õrnalt ning seetõttu näevad riided head välja ka pärast kümneid pesukordi, seetõttu on pesupesemine paljudes majapidamistes saanud ülepäevaseks tegevuseks,” kommenteeris Samsungi esindaja. Ka hinnatakse üha enam pesupesemisele kuluvat aega — nii mõnigi uuem mudel suudab pesu puhtaks pesta kaks korda kiiremini kui keskmine pesumasin.

Kui pesupesemine on kodustest töödest peamiselt naiste pärusmaa, siis üldiselt panustavad majapidamise korrashoiule perekonnaliikmed üsna võrdselt. Keskeltläbi kulutavad pooled Eesti inimesed nädalas kodustele töödele 1-3 tundi, veerand vastanutest küürib kodu nädalas rohkem kui viis tundi.

Samsungi tellitud pesupesemisharjumuste uuringu viis Eesti elanike seas läbi Norstat, uuringus osales 508 inimest. Eestis, Lätis ja Leedus samaaegselt läbi viidud küsitluse eesmärk oli välja selgitada, millised on inimeste pesupesemisharjumused ning kui hästi nad tunnevad pesumasinate tehnoloogilisi võimalusi.

LOE LISAKS:

Mida teha, et pesumasin teeniks kaua ega lõhnaks ebameeldivalt?

Kodused esemed, mis tekitavad stressi ja millest võiksid tegelikult loobuda

NÕUANDEID | Kuidas koduste vahenditega vuugivahed puhtaks saada