Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse arhitektuurikonkursi tulemused on selgunud


Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse arhitektuurikonkursi tulemused on selgunud
Finalistid

Suure-Jaani kooli aulas kuulutati välja Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse arhitektuurikonkursi tulemused. Arhitektuurikonkursile laekus 12 võistlustööd, millest kvalifitseerus 11. Žürii otsusel jõudis teise vooru kuus tööd: võistlustööd märgusõnadega „Akord", „Allikas", „Polüfoonia", „Tsunami", „Vaga vesi" ja „Viies aastaaeg 2".

Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse ideekavandite puhul hinnati:
terviklahenduse selgust, funktsionaalsust ja paindlikkust, loodava ruumi inimsõbralikkust ja arusaadavust külastajatele; vastavust tellija vajadustele ja ruumiprogrammile; hoone(te) seosed ümbritsetava alaga, olemasoleva linnaruumiga arvestamist ning olemasoleva keskkonna eripära tunnetamist; arhitektuurse lahenduse sobivust väikelinna esindushoonele; ehitamise ja edasise ülapidamise majanduslikku otstarbekust ja praktilist toimivust.

Otsustati välja anda kolm preemiat:
Esimese preemia vääriliseks tunnistada võistlustöö nimega „Viies aastaaeg 2”.
Teise preemia vääriliseks tunnistada võistlustöö nimega „Polüfoonia”.
Kolmanda preemia vääriliseks tunnistada võistlustöö nimega „Akord”.

Ümbrikute avamisel 20. oktoobril Suure-Jaani kooli aulas selgus, et
I koha ja preemia 10000 eurot pälvis Novarc Group AS / Arhitekt Must OÜ (Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Geri Guriev, Liina Liis Pihu, Märten Peterson, Reino Rass)
II koha ja preemia 5000 eurot pälvis Kauss Arhitektuur OÜ (Urmo Mets, Kaur Talpsep, Kristiina Aasvee, Lauri Eltermaa)
III koha ja preemia 3000 eurot pälvis AS Amhold (Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Rene Sauemägi)

Seotud lood:

Võidutöö kohta konstateeris komisjon, et õnnestunuks tuleb lugeda kavandi lähteideed, kus kasutatakse olemasolevat olukorda jälgivate väiksemate hoonete mahte ning ühendatakse need omavahel õhulise basseini mahuga. Lahendus on funktsionaalne, selge ja terviklik. Ruumiprogramm on täidetud ja väikeste korrektiividega elluviidav. Töö arvestab olemasolevat linnaruumi ja on ümbritsevaga hästi seotud. Sobib väikelinna miljööga. Huvitavad interjööri lahendused ja kooskõla eksterjööriga.

Žürii koosseis: vallavanem Tõnu Aavasalu, vallavolikogu esimees Andres Vinni, volikogu liige Tambet Sova, valla arhitekt Avo Järve, Valga linnaarhitekt Jiri Tintera, arhitekt Raivo Mändmaa, arhitekt Veronika Valk ja vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aave Toomsalu.

Kavandatav Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskus on mitmeotstarbeline kompleks, mis koosneb tervisekompleksist (pere- ja hambaarstid, füsioteraapia, kiirabi, õendusteenused), külastuskeskusest (turismiinfo, seminari- ja näituseruumid, kohvik, vahendite laenutus) ja ujula-minispaast. Kõigil kolmel kompleksi osal on ühisosad, s.h veeprotseduurid ja füsioteraapia.