Millised ohud võivad kodu talvel varitseda ja kuidas neid ära hoida?

 (1)
Millised ohud võivad kodu talvel varitseda ja kuidas neid ära hoida?
Shutterstock

Kokkuvajuvad katused, külmuvad torud ja veekahjud, üleköetud või rikkis kütteseadmed ja hoonete süttimine ning vargused suvilatest – kuidas neid ära hoida?

Veekahjud – kuidas neid ära hoida?

Kõige sagedasemad õnnetusjuhtumid on kodukindlustuse puhul veekahjud. Enamasti on tegemist torustiku leketega, mis on põhjustatud torude liitmike (vee- ja küttetorude) purunemisest, katki lähevad ka veeboilerid ja kraanid. Veekahjude ära hoidmiseks tuleks torustik üle vaadata ja tuvastada võimalikud lekked. Torude lõhkikülmumise vältimiseks tasuks mitteköetavates ruumides ja õues olevad torud veest tühjaks lasta ning ventiilid sulgeda.

Lumerohke talv toob kaasa juhtumeid, kus lumesulamisvesi kahjustab korterite ja elamute siseviimistlust. Tagada tuleks sademete ja lumesulamisvete äravool ning takistada vee sissepääs keldrisse või muudesse siseruumidesse.

Hoonete süttimine – kuidas neid ära hoida?

Kaitsmaks oma kodu ootamatu tulekahju eest, tuleks kindlasti üle vaadata oma küttesüsteem ja –kolded. Olge ettevaatlikud, kui kütate oma pliiti, maja- või saunaahju. Kütke neid mõõdukalt, sest just liigkütmine on üks levinumaid põhjuseid hoonete süttimisel. Kindlasti ei tohiks jätta kütte- ja soojendusseadmeid ilma järelvalveta ning lahtise tulega hakata sulatama külmunud torustikke. Samuti tasuks kontrollida, et Teie elektrijuhtmestik oleks kahjustamata ning elektrilise kodutehnika kasutamine oleks turvaline. Suvekodust lahkudes lülitage majast elektrivool välja ning kandke hoolt suvilate ja saunade korstnate eest, sest peaagu iga kümnes suvila tulekahju on alguse saanud kaminast või korstnast.

Seotud lood:

Vargused – kuidas neid ära hoida?

Talvised vargused on väga suureks probleemiks maakodude ja suvilate puhul, eriti Tallinna läheduses. Talvel, mil Te tagasi linna kolite, tekib varastel hea võimalus tungida Teie valdustesse, et sealt väärisesemeid varastada. Väärtuslikud esemed tasuks kindlasti silma alt ära panna, kusagile kinnisesse ruumi ja kui võimalik, talveks ohutusse kohta transportida. Proovige jätta oma suvekodu sellisesse seisukorda, et vargad sellest võimalikult vähe huvituksid. Sulgege kõik uksed ja aknad, samuti ka kuuri ja keldri uksed. Akende ette kardinate tõmbamine ei pruugi olla hea lahendus, kuna see annab märku, et püütakse midagi vääruslikku varjata. Kui sisse vaadates on näha, et kalleid esemeid kaasavõtmiseks ei paista, võib vargal huvi kaduda.

Kokkuvajuvad katused – kuidas neid ära hoida?

Enamasti põhjustab seda liigne lumekoormus, mis ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitise osasid ning lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi. Kõige lihtsam lahendus on ronida katusele ning see lumest puhtaks pühkida. Eriti just suurema lumesaju ning lume sulamise korral, mil lumi on tavapärasest raskem ning ohtlikum. Kui väljas on pakane ja lumi kergem, siis on õige aeg see ära lükata. Lume lisandudes muutub lumekiht raskemaks ja ohtlikult raskeks võib muutuda olukord plusskraadide saabudes.
Katusele ise lund pühkima minnes olge kindlasti ettevaatlikud ja jälgige turvaohutusnõuded. Kõige ohutum oleks tellida koju asjatundja, kes katuse Teie eest lumest puhtaks teeks.

Allikas: IIZI