Ebameeldiv üllatus peale kinnisvara ostu ehk varjatud puudus


Ebameeldiv üllatus peale kinnisvara ostu ehk varjatud puudus
Foto: Shutterstock

Tehingud kinnisvaraga on inimestele kindlasti stressirohked. Tehinguga liiguvad suured rahad ning ostja vaatenurgast on tavaliselt teiseks pooleks võhivõõras. Kuigi enamasti läheb kõik probleemideta, võib siiski juhtuda, et peale kinnisvara soetamist avastab ostja oma uue kodu juures puuduse, millest teda eelnevalt polnud teavitatud.

Puuduseid võib olla väga erinevaid, kuid igal juhul teevad nad kinnisvara kasutamise ebamugavaks ning puuduse kõrvaldamine on ka otsene majanduslik kulu.

Segaduste vältimiseks tuleks müüjal kõik teadaolevad puudused ostjale avaldada ning see info ära märkida ka ostu-müügilepingus. Kui seda siiski tehtud ei ole ning ostja avastab puuduse, millest ta teadlik ei olnud, ei vasta kinnisasi lepingu tingimustele. Tingimustele mittevastavuse eest vastutab müüja. Väga oluline on, et ostja teavitaks asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjat mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Näiteks kui suvel soetatud korteri küttesüsteemi probleemid tulevad välja uue kütteperioodi alguses, tuleks müüjat nende probleemide ilmnemisest teavitada just siis. Puudusest teavitamine võib olla probleemi lahendamisel otsustavaks. Kindlasti tuleks müüjale info saata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks e-posti teel.

Edasiseid lahendusi on mitu. Võib nõuda müüjalt asja parandamist. Kui müüja keeldub parandamisest või ei paranda asja mõistliku aja jooksul, siis on ostjal õigus teha parandused ise või lasta need teha ning seejärel nõuda müüjalt kulude hüvitamist. Kui müüja keeldub kulude hüvitamisest on ostjal õigus pöörduda kulude hüvitamiseks kohtu poole. Alternatiivina äärmuslikuma olukorra puhul, kui eelnevad lahendused ei ole olnud võimalikud või ei ole õnnestunud, on lepingust taganemine. Sellisel juhul on tegemist müüjapoolse olulise lepingutingimuste rikkumisega ning on võimalik pöörata ostu-müügitehing tagasi.

Seotud lood:

Kokkuvõtteks tuleks müüjal alati kõik teadaolevad puudused ostjale avalikustada ning sisse tuua ka lepingusse. Ostja peaks väga põhjalikult tutvuma ostetava objektiga ning vajadusel kaasama objekti ülevaatamisele ka ehitusvaldkonna spetsialisti. Kui tehing on tehtud ja siiski ilmneb mõni puudus, tuleks müüjat sellest koheselt teavitada ning asuda läbirääkimistesse edasiste sammude osas.

Mis puudub uue maja või äsja valminud korterelamusse korteri ostmisel, siis uue hoone ostmise puhul on asi mõnevõrra lihtsam: seaduse järgi on uutel hoonetel kaheaastane garantii, mis tagab, et kõik ilmenud puudused peab korda tegema ehitaja. Vigade küsitavuse korral võib vastutust kanda ka omanikujärelevalve, kellel on seaduse kohaselt äärmiselt oluline roll majaehituses ning kellel lasub vastutus, et tellija soovid oleks ellu viidud kõigi normide ja seaduste järgi.

Uue ehitise ehitusmaterjalide kvaliteedi eest vastutavad ehitajad isegi viis aastat, mis annab ostjatele reaalse aluse nõuda selle ajal jooksul ilmnenud kvaliteediprobleemide likvideerimist.

Allikad: Moodnekodu.ee arhiiv / Domus Kinnisvara / SEB

LOE LISAKS:

FOTOD | Kolm imepisikest korterit, mille sisekujundusest inspiratsiooni ammutada

FOTOD | Vaata suurejoonelisi maju ja kortereid, mis maksavad üle miljoni euro