11 küsimust: Uudishimulik ja töökas tekstiilidisainer Monika Järg


11 küsimust: Uudishimulik ja töökas tekstiilidisainer Monika Järg
Monika oma loomingu keskel. Foto: Madis Veltman

Vabadus on see, mis Monikat alguses kunstnikuna innustas, kuid enamgi veel inspireeis naist ühel hetkel koostööst ammutatav energia ja uute asjadega katsetamine. Nii siseneski ta põnevasse disainimaailma. Tekstiil pakub selleks võimalusi küllaga!

Milliste sõnadega ennast tutvustaksid?
Uudishimulik, julge, kiire, tõhus, kannatlik, töökas.

Kust kõik alguse sai ja mis on teinud sinust selle, kes oled?
Olen linnas sündinud maalaps, lapsepõlvesuved veetnud maal vanaema juures. Tean, kust ja kuidas tuleb piim ja kartul ning millist tööd ja koostegemist see nõuab. Minu päralt oli ka alati vabadus minna uitama mööda metsi ja heinamaid, nautida avarust, tuuli, vihma ja päikest.
Arvan, et mind on enim mõjutanud vanaema ette näidatud tegutsemisviis, kus kõik, mis sünnib või saab, tuleb su oma tegevusest või tegevusetusest.

Helisummutav seinapaneel MOON

Kuidas on möödunud sinu disaineriaastad?
Alustasin oma ettevõtmisi tekstiilivaldkonnas ligi 15 aastat tagasi. Kriitiliselt tagasi vaadates ei teadnud ma disainist pea midagi, olin kunstnik. Kuid kunstnikuvabadusest hoolimata vaimustas mind see, mis sünnib koostöös ja tootmises. Seetõttu oli disainimaailmas toimuv mulle palju huvitavam, selles distsipliinis on koostöö olemuslik — katse ja eksituse meetodil tegin selle endale selgemaks. See on nõudnud julgust, järjepidevust, hästi palju tööd.
Olen vist tahtnud liiga palju olukordi ja ettevõtmisi ka ise otse kogeda, mitte alati kõrvalt nõu kuulda võtnud. Kõik see on olnud väga põnev ja aidanud selgemalt oma tegevust fookustada ning süveneda täpsemalt sellesse, mis vaimustab enim.

Seotud lood:

Milliste raskustega oled silmitsi seisnud? Kas on asju, mida oleksid soovinud teada juba karjääri alguses?
Ettevõtlusega seonduv on kindlasti see, millest oleksin pidanud alustades rohkem teadma — õppima ja küsida oskama. Teisalt on raskused need, mille ületamine sunnib end kokku võtma ja pakub eduelamust — ilma selleta oleks igav.

Kardin PUUPITS

Kas sul on välja kujunenud rutiin, kuidas kõige efektiivsemalt töötada? Milline?
Kõige tähtsam rutiin on see, et mulle meeldib alustada oma tööpäeva vara. Enamasti avan esimesena arvuti ja hakkan pihta tegevustega, mis nõuavad enim keskendumist. Püüan tõhustada oma päevaplaani, pannes eelmisel õhtul või samal hommikul kirja tegemist vajavad asjad, sobitan neid nii, et aeg oleks efektiivselt kasutatud. Kuid see tee on mul veel pikk, sest mulle meeldib, kui mu päevas on midagi üllatavat, midagi, mida pole sisse kavandatud.

Kas mõtled tööd tehes ka keskkonnale? Kuidas?
Mulle tundub keskkonnasäästlikkus iseenesestmõistetav, kuid minu jaoks on selle juures tähtsaim kvaliteet — ma ei taha toota maailma ebakvaliteetseid asju. Soovin, et kõik tehtu lähtuks kvaliteedist. Keskkonnasäästlik on vast ka lähtumine sellest, et oma toodete valmistamise hoian Eesti-keskse. Materjalide päritolu peab olema küll laiem, sest kõike vajalikku Eestis lihtsalt pole, kuid valiku juures arvestan maksimaalse ärakasutusega. Vett ei lase kraanist ülearu voolata ja tuled niisama tühjas toas ei põle.

Vaip POHL

Mis juhtub, kui kliendile sinult tellitud töö ei meeldi?
Proovin seda ennetada, eelkõige tellimusena valminud tööde korral. Klient, kes minu juurde tuleb, on enamasti juba ka ise eeltööd teinud, talle meeldib minu käekiri ja tooted.
Ebaõnnestunud tulemus on valdavalt kinni kommunikatsioonis. Kuna enamasti puutun tellijaga ise otse kokku, proovin alati lähteülesande ja situatsiooni sõnastada, kirja panna ja visualiseerida. Tellimusele eelneb võimalikult täpne töö kuni kliendi jaoks visuaalsete joonisteni ja vajadusel materjalinäidisteni välja. Tihti sisaldab see valikut ja koostööd, seega on klient kogu protsessis samuti osaline.

Soovita asjakohast lugemist noorele kolleegile.
Mul ei ole sellist must nimekirja. Kõige tähtsam on olla uudishimulik, püsida kursis sellega, mis maailmas ümberringi toimub. Kasvõi päevauudised — need ju räägivad inimestest, kes on meie ümber ja kelle jaoks me loome.

Erialaajakirjandust on hästi palju, väga tähtis on infotulvast ära tunda see, mis on tähtis ja professionaalselt kasulik. Mulle meeldivad erialased raamatud, mis avavad asjade, materjalide, projektide taustu, põhjuseid ja tehnilisi lahendusi.

Funktsionaalne TRIO

Mis või kes sind inspireerib?
Kõige enam inimesed — need, kes on olulised, kellega koos mõte liigub ja kerib, viies uute mõtete ja tegudeni. Mind inspireerivad väga ka erineval moel tajutavad kontrastsed aistingud: külm ja soe, kiire ja aeglane, kõrge ja madal. Ma ei oska vist kirjeldada neid mõtteid peas, aga need kuidagi mobiliseerivad, toovad maa peale või viivad hoopis lendu.

Praktilises töös proovin alati leida inspireerivaid tehnoloogilisi lähtepunkte, millest kinni hakata, aga millest ka hoopis kuhugi mujale jõuda.

Milline on sinu suurem eesmärk? Mis on see, millega soovid meelde jääda?
Ma ei ole püstitanud eesmärki rajada mingi „monument”, selleks et meelde jääda. Mul on metsikult hea tunne, kui inimestele, kellega kokku puutun ja kes mu töid ostavad, mu looming kord läheb ja vajalik on.

Mulle meeldib protsess enim, tulemusi kauaks nautima jääda ei malda, sest tehtud tööd on juba sünnitanud uusi mõtteid ja unistusi, mis tahavad omakorda uurimist, elluviimist, tegemist.

Kangas FLY

Milline sinu enda loodud ese sulle kõige enam meeldib?
FLY kangad! Mu oma toodete võrdluses on FLY seerias kõige enam seda protsessi, mida hindan — kokku on saanud disaineri idee ja tootja tehnilised võimalused (+ veel hulk aspekte). Tulemus nõudis aega, katsetusi, muudatusi ning selle nimel ei ole kvalitatiivseid järeleandmisi tehtud.
Koostöö tekstiilitööstusega on tohutult huvitav. See on palju rohkem „päris” kui üksi põlve otsas omi asju tehes. Vaibatootja Narma OÜ disainijuhina näen seda kõike palju laiema perspektiiviga. Koostöö annab võimaluse hoopis suuremat hulka inimesi kõnetada ja see sünergia viib edasi.