Välisukse saad ise ette panna, kui järgid paigaldamise olulisemaid tööetappe


Välisukse saad ise ette panna, kui järgid paigaldamise olulisemaid tööetappe
Shutterstock

Enne ukse paigaldamist tasub läbi lugeda tootjapoolsed juhised. Saadaval on väga erinevaid uksemudeleid, mille paigaldus võib olla küllaltki erinev, sõltudes ukse mudelist ja soovitud omadustest. Välisust mõjutavad tugevasti ilmastikutingimused ja ainult õige paigaldus tagab ukse pikaajalise kasutusea.

Kontrolli enne paigaldama asumist, kas uks mahub avasse. Lengi ja seina vahele peaks jääma umbes 3 cm ja ava mõõtmisel tuleb kontrollida, kas ukseava nurgad on 90º, seinad loodis ja põrand sirge. Kui mitte, tuleb seinad ja põrand (alus) loodi ajada. Ära unusta kontrollida mõlemalt poolt ust! Kõik probleemid tuleb selles faasis kõrvaldada.
Vajalikud materjalid ja tööriistad: kiilud, vajadusel vahetoed, teip, kindad ja prillid, ühekomponentne polüuretaanvaht, vajadusel kruvid, vajadusel kahekomponentne vaht, nuga, lood, kruvikeeraja, haamer, vajadusel vahupüstol.

• Ukse paigaldamiseks ettevalmistatud ava peab olema vaba lahtistest osakestest ja tolmust. Tundlikud pinnad või põrandad kaitstakse vahuplekkide eest teibi või muu kattega.

• Aseta leng ava keskele. Ukselengi ja seina vahele peab jääma 1 kuni 3 cm. Laiema vahe puhul kinnitust kohandatakse ja polüuretaanvaht ehitatakse üles järk-järgult kihiti.

• Ukseraam peab olema nii vertikaalselt kui horisontaalselt loodis. Kontrolli veelkord, kas uks on loodis ja sirge.

• Asendit reguleeritakse kiilude abil ja uks kinnitatakse esialgselt avasse. Seinte ja ukselengi vahemaa ei tohi paigalduse käigus kahaneda ja peab olema umbes 3 cm.

Seotud lood:

• Vahetoed peavad paiknema nii hingede kui luku kohal. Mõõda, kas ukseleng on nii ülevalt, keskelt kui alt ühelaiune. Kontrolli, kas ülemised nurgad on täisnurgad.

• Tugeva lengiga ukse puhul ei ole vaja vahetugesid kasutada, kuna leng peab paisuva vahu survele vastu. Ukse loodimine ning kiilude ja mehhaaniliste kinnituste abil avasse sirgelt kinnitamine on paigalduse puhul kohustuslik.

• Kui ukseleng on õiges asendis, tuleb teha lõplik kontroll. Paigalda ukseleht ja sulgege uks ning kontrolli, kas ukse ja piida vahe on ülevalt alla ühtlane. Kui mitte, kõrvalda viga.

• Enne vahu laskmist loodi uks ja kontrolli, kas ta avaneb korralikult. Ukseliistude paigaldamiseks peab uks ruumi seintega tasa olema.

• Pärast loodimist kinnita leng liikumise vältimiseks vahetugede või kiilude abil paigaldustehnoloogia ja tootjajuhiste kohaselt seina külge .

• Kata ukseleng ja põrand mahakukkuva vahu eest kaitsmiseks paberi või teibiga.

• Välisukse leng kinnitatakse tootjajuhiste kohaselt mehaaniliselt spetsiaalsete kruvide abil.

• Kontrolli, kas lukusüsteem toimib korralikult ja vajadusel reguleerige.

• Liigse vahu võib noa abil ära lõigata sõltuvalt pealekandmistingimustest ja niiskusest kõige varem ühe tunni pärast. Vahu lõikepind kaitstakse UV-kiirguse eest krohvi, segu vms abil.
Allikas: Makroflex