Vaata, kui mürarikkas kohas sina elad! Maa-ametil sai valmis müraandmete kaardirakendus

 (8)
Karjäärist tulevad autod rikuvad maanteed
Foto: Andres Putting

Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi välisõhu osakonna koostöös valmis müraandmete kaardirakendus, mis on kättesaadav Maa-ameti geoportaalist. Eri piirkondade mürakaartide kajastamine ühel kaardil annab hea ülevaate kõige mürarikkamatest aladest, sest on hästi näha erineva müratasemega alad. Mürakaartide andmed on hea alus targale planeerimisele, kuna aitab vältida hilisemaid konflikte müraallikate ja -vastuvõtjate vahel.

Järjest enam tunnistatakse müra kahjulikku mõju elanike tervisele. Suurimaks müra tekitajaks kaasaja elutempo juures on maanteeliiklus.

Mis üldse on müra? Ametlik definitsioon ütleb, et müra on inimtegevusest põhjustatud soovimatu või kahjulik heli. On väga raske tõmmata piiri, millal muutub heli müraks. Üldiselt iseloomustatakse müra negatiivsete omadustega — müra on kas liiga vali, ebameeldiv või segav.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kahjustab Euroopas ainuüksi liiklusmüra peaaegu iga kolmanda inimese tervist. Viiendik eurooplastest puutub öösiti regulaarselt kokku müratasemega, mis võib oluliselt tervist kahjustada.

Selleks, et hinnata piirkonna mürataset ja seda ka võrrelda teiste sarnaste piirkondade müratasemetega, tuleb kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel koostada strateegilised mürakaardid üle 100 000 elanikuga linnadele ja maanteedele, mida kasutab aastas üle 3 miljoni sõiduki, lennuväljadele, kus toimub aastas üle 50 000 õhkutõusmise-maandumise ja raudteedele, mida läbib aastas üle 30 000 raudteeveeremi.

Seotud lood:

Rohkem infot müra kaardistamise ja -andmete kohta:

Täpsem info mürakaardistamise tausta kohta Keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/et/valisohus-leviv-mura
Tallinna strateegiline mürakaart 2017 koos seletuskirjaga: http://www.tallinn.ee/est/murakaart-2017
Maanteeameti strateegiline mürakaart koos seletuskirjaga: https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk/mura/strateegiline-murakaart-2017
Tartu strateegiline mürakaart 2017 koos seletuskirjaga: http://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linna-valisohu-strateegilise-murakaardi-ajakohastamine
Kõik mürakaardid on avaldatud ka Terviseameti kodulehel: http://terviseamet.ee/keskkonnatervis/fuusikalised-tegurid/mura/murakaardid-ja-tegevuskavad-2017.html

Allikas: Maa-amet

LOE LISAKS:

Eesti üleujutusalade andmestik on uuendatud

Kuidas müüa kinnisvara tulumaksuvabalt? Loe spetsialisti selgitusi