Vaata, kuhu on plaanis ehitada müratõkkeseinad — Maanteeametil valmis müravähendamise tegevuskava riigiteedel

 (9)
Vaata, kuhu on plaanis ehitada müratõkkeseinad — Maanteeametil valmis müravähendamise tegevuskava riigiteedel
Foto: Pixabay

Maanteeametil on valminud “Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle 3 miljoni sõiduki aastas 2019—2024”, mille aluseks on 2017. aasta maanteede strateegiline mürakaart.

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostatakse mürataseme vähendamiseks ja selle mõju ohjamiseks. Tegevuskava koostatakse välisõhu strateegilise mürakaardi tulemuste alusel riigiteedel.

Müra vähendamise tegevuskava tuleb koostada maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas ehk 8200 sõiduki ööpäevas. Selliseid maanteelõike on riigiteede võrgus 161 kilomeetrit, 12 erineval maanteel.

Prioriteetsete parandamist vajavate kohtade määramisel võeti kriteeriumiks vastavus siseriiklikele müra normtasemetele. Täpsemalt on kriteeriumiks päeva- ja öömüraindikaatori piirväärtuse ületus eluhoone maanteepoolsel fassaadil. Strateegilise mürakaardi koostamisel teostatud arvutuste kohaselt on sellistes eluhoonetes ligikaudu 100 elanikku. Nende elanike kaitseks on vajalik töötada välja ja rakendada sobivad müra leevendusmeetmed.

Vaata siit, kuhu on plaanis müratõkkeseinad rajada.

Allikas: Maanteeamet

LOE LISAKS:

Seotud lood:

Vaata, kui mürarikkas kohas sina elad! Maa-ametil sai valmis müraandmete kaardirakendus

Mida teha, kui naabrid lärmavad ega lase magada?