Taaskasutus on popp ka materjalitootjate seas


Taaskasutus on popp ka materjalitootjate seas
Nii valmib tehases tselluvill.Raivo Tasso

Üha rohkem inimesi tahab säästa energiat ning ühtaegu kaitsta keskkonda. Ka ehitusmaterjalitootjad on hakanud tähelepanu pöörama toorme taaskasutamisele. Olgu selleks siis vanapaber või kasutatud klaas. Soojustusmaterjalidesse sobivad need igatahes väga hästi.

Rohelisem mineraalvill ehk 80% taaskasutatud klaasi

Isoveri G3 touch mineraalvillade tooraineks on üle 80% ulatuses taaskasutatud klaas (üle 700 autokoormatäie ehk üle 250 miljoni pudeli aastas). Sideaineks on kasutatud uut looduslikku ja taastuvat sideainet – glükoosi.
1 m3 toorainest saab 150 m3 soojustusmaterjali, millest piisab keskmise soojapidavusega ühepereelamu isoleerimiseks. 100% ehk lõpmata kordi ümbertöödeldav, kusjuures klaasi omadused taaskasutamisel ei halvene.
Tänu elastsusele saab pehmet ehitusvilla kokku suruda ja nii vajab vill hoiustamiseks ja transportimiseks vaid umbes veerandi enda mahust, mis tähendab väiksemat veokulu ja laopinda ning oluliselt vähem pakendijäätmeid.
Nimetus G3 touch tähendab kolme lubadust: suurepärased omadused, kasutajasõbralikkus ning keskkonnasäästlikkus. Pehmetel ehitusvilladel on hea soojapidavus, head akustilised ja mehaanilised omadused, elastsus, paksuse tagasipaisumine, kõrge tuleohutuse klass A1. Tooted ei seo niiskust ja lasevad veeauru kergesti läbi.

Tselluvill Eesti vanapaberist

Võrumaal asuv Werrowool valmistab tselluvilla 90% ulatuses vanapaberist, mis on üldjuhul kogutud Eestist. Tselluvill on ka ise taaskasutatav – seda on võimalik hiljem maja konstruktsioonidest kokku koguda ning uuesti soojustusena kasutada. Samuti saab ümber töödelda villa jõupaberist pakendeid.
Tselluvilla heaks omaduseks on võime imada endasse niiskust ning seda taas aja jooksul loovutada. Tselluvilla hingavus tähendab seda, et soojustamisel pole tarvis kasutada aurutõkkeid. Tulepüsivuse tõstmiseks on materjalile lisatud soolasid. Tselluvilla soojusjuhtivustegur on 0,0409 W/mK.
Tselluvillaga on näiteks soojustatud Eesti esimene passiivmaja Põlvamaal, mitmed puhkemajad ning eramu Rootsis.
Allikas: Isover, WerroWool.

Passiivmajas on kasutatud soojustusena tselluvilla. Hendrik Osula