Pane seinad kodu kütma ja küttekollet pole tarviski


Pane seinad kodu kütma ja küttekollet pole tarviski
Seinaküte sobib hästi näiteks vannituppa.Shutterstock

Olgu tegu kerge kvaaderseina või märgkrohvisüsteemiga, seinaküte ja -jahutus tagavad mugava kliima nii kodus kui ka tööruumides.

Seinaküte on madaltemperatuurisüsteem elamutele ja muudele hoonetele. See paigaldatakse kergseinas konstruktsiooni sisse või kiviseina puhul otse kipskrohvi kihti. Paigaldist saab ühendada mistahes vesiküttesüsteemiga.

Süsteem pakub eeliseid eriti renoveerimisel, kui terve sein ümber ehitatakse. Näiteks vannitoas, kus põrandapind vajalikku soojuskoormust ruumile ei taga, võib seinaküte anda koos põrandaküttega hea kombinatsiooni.
Kuna kiirgusküte toimib madalal temperatuuril, moodustab see tõhusa lahenduse koos soojuspumpadega. Seinaküte ja -jahutus pakuvad mugavat jahedust suvel ning mõnusat soojust talvel. Süsteem reageerib paindlikult ka kevadisele ja sügisesele kiirele temperatuurimuutusele. Seinakütte süsteemi on hea rakendada ühe- ja kahekordse karkassiga vaheseintes. Seda saab kasutada lühikese ehitustähtaja korral ning kergpaigaldusega elamutes ja ühiskondlikes hoonetes.
Madalenergiamajja sobib seinaküte hästi, sest sel juhul ei oodata põrandasoojust ja maja ei köeta nii lihtsalt üle. Seinaküte võib ka koos põrandaküttega hästi toimida. Kohta, kus põrandakütte võimsusest ei piisa, võib lisada seinakütte.

Seinaküttel on omad eeliseid

Seinakütte puhul kannatab kõrgemat temperatuuri enamik materjale: krohv, kipsplaat, värv, tapeet jne. Tänulikud seinakütte kasutajad on näiteks inimesed, kellele meeldib naturaalne siseviimistlus: laudpõrand, savikrohv ja looduslik värv.
Nagu põrandaküte, nii vajab ka seinaküte soojendamiseks madalamat kütteveetemperatuuri kui radiaatorid. Seinakütte eeliseks on võimalus kasutada natuke kõrgema temperatuuriga soojuskandjat kui põrandakütte puhul, seepärast saab ruumiõhu temperatuuri seinaküttega kiiremini muuta.

Seotud lood:

Soovituslike normdokumentide järgi võib köetava seina temperatuur olla kõrgem: kui põranda temperatuur ei tohiks olmeruumis ületada 29 °C, siis seina temperatuur võib olla kuni 35 °C. Väljastatav küttevõimsus on seinaküttel kuni u 120 W/m2 ja jahutusvõimsus u 72 W/m2 (26 °C õhutemperatuuri ja 58% suhtelise õhuniiskuse puhul).
Seinaküttega ruumis saab kasutada mistahes põrandakattematerjali, samuti pole palju piiranguid seinakattematerjali valikul. Köetaval põrandal aga naturaalseid kattematerjale eriti kasutada ei saa.
Seinaküte on põrandaküttest paindlikum ka juhul, kui soovitakse ruumi jahutada. Kindlasti peab seejuures ennetama kondensaadi teket: liiga külm tarind võib kattuda kastepunkti saavutamisel kondensaadiga.

Paigaldus kuiv- ja märgmeetodil

Kuivpaigalduse korral paigaldatakse toru seina sisse, kasutamata segu või krohvi. Selleks puhuks on hea näiteks soonestatud isolatsioonimaterjal, mille sisse sobivad küttetoru ja soojusjaotusplaat.
Kuivpaigaldusega lahenduse saab peita näiteks kipsplaadi või mõne kergpaigaldatava plastist paneelkatte taha. Seinakatteks ei sobi sellisel juhul materjal, mis on soojust isoleeriva toimega. Tapeeditud või värvitud kipsplaadist sein on kuivpaigalduse korral igati kõlblik. Märgpaigaldusel peidetakse küttetoru krohvi või segu sisse.
Esimese tööna tuleb lahendada soojusisolatsiooni küsimused, seejärel kinnitatakse seinale paigaldusrelsid, kus toru kinnitub vastavate klambrite vahele. Lõpuks kaetakse torustik krohviga, mille kiht võiks torude peal olla 1−2 cm.
Toru paigaldussamm ei erine seinaküttes palju põrandakütte omast. Soojusülekanne pole küll nii efektiivne kui põrandaküttel, kuid kõrgem pealevoolu temperatuur kompenseerib väiksema soojusülekandeteguri.

Seinakütte plussid

* Võimalik on kasutada mistahes põrandakatet.
* Seinaküte on hea peidetud lahendus juhuks, kui põrandakütet ei soovita.
* Tekib mõnus soemüüriefekt.
* Süsteemi saab kasutada ka jahutuseks.
* Lahendus ühildub nii soojuspumpade kui ka teiste levinud soojusallikatega.
* Seinakütet saab kombineerida põrandaküttega.

Seinakütte miinused

* Seintesse puurimisel peab olema ettevaatlikum.
* Küttepinda ei saa kinni katta seinakapi või suurema mööbliga.
* Kuna süsteemi õhutuskoht asub küttepinnast kõrgemal, võib tekkida lekkerisk.
* Seina soojusisolatsiooni tuleb täiendada.
*Jahutusel võib seinale tekkida kondensaat.
Allikas: Maaküte OÜ
Artikkel ilmus erilehes ML Soe Kodu

Imeõhukesest põrandaküttelahendusest (0,388 mm) saad lugeda siit.