Palgivalikuprogramm tõhustab käsitööpalkmajade tootmist


Palgivalikuprogramm tõhustab käsitööpalkmajade tootmist
Tarmo Tammekivi

Käsitööpalkmajade tootjate suurimaks ülesandeks on inimesekeskse tootmismudeli ajakohastamine. Siinjuures on oluline näha võimalust, kuidas saab IT-lahenduste abil optimeerida sajanditevanust tootmistehnoloogiat.

Kasvavate tööjõuprobleemide ja kalliduse tõttu tuleb Eesti käsitööpalkmajade tootjatel leida lahendusi, kuidas tõhustada olemasoleva meeskonna tööprotsesse ja vähendada sõltuvust inimkesksest tootmismudelist, kirjutab Tarmo Tammekivi Eesti Puitmajalehes.
Asuti otsima uut sobivat meetodit, mis muu hulgas vähendaks palkide mitmetest virnadest tagaotsimise ja nende ümberladumise vaeva – seda enam, et väikestel ettevõtetel puuduvad asjakohased tõstemehhanismid. Eesmärgiks püstitati uue tugisüsteemi loomine, mis võimaldaks väikest meeskonda palkseinte varamisel ja tappimisel tõhusamalt ja süsteemsemalt rakendada. Taheti vähendada ka varupalkide ostmisele tehtavaid kulutusi.

Palgivalikuprogramm LogPicker

Et palgivaliku protsessi tõhustada, töötati erinevate ehitusmeetodite- ja arvutamiskatsetuste tulemusel välja veebipõhine demoversioon palgivalikuprogrammist LogPicker. Programmi kasutaval puusepal kaob vajadus teha iga palgiringi järel eraldi arvutusi järgmise ringi palkide leidmiseks.
Programm teeb palkide asukohamäärangu arvutused automaatselt kõikidele seintele üheaegselt terve ehitatava hoone ulatuses ning joonistab puusepale välja seinalaotused. Lisaks asukohamäärangule annab LogPicker puusepale virnastuskaardi koos järkamissuunistega palkide ladustamiseks vastavalt kasutusjärjekorrale selliselt, et esimesena töösse minevad palgid virnastatakse pealmisteks.
Kindlasti ei lahenda LogPicker kõikide käsitööpalkmajade tootjate tootmisprobleeme ja üldjuhul tuleb lahendusi otsida ettevõttepõhiselt. Kahtlemata rakendab käsitööpalkmajade tootja ka tulevikus suurel määral oskuslikke töötajaid, sest vastasel juhul ei oleks käsitööpalkmaja enam käsitööna toodetud palkmaja. Seejuures nähakse võimalust läbi IT-lahenduste optimeerida ka sajanditevanust tootmistehnoloogiat.

Lähemalt loe tänasest Maalehe vahel ilmunud Eesti Puitmajalehest.