1/1

1. Arvuta kollektori võimsus

Kui palju toodab üks kollektor?

Päikeseküte on peamiselt mõeldud sooja tarbevee valmistamiseks, kuid seda on võimalik ka kasutada küttesüsteemi toetamiseks. Päikesekütte põhimõte seisneb päikeselt saabuva infrakiirguse salvestamises vee soojendamise kaudu.
Kaks enimlevinud süsteeme, millega päikeseenergiat püütakse, on lamekollektor ja vaakumtorude kollektor. Üha rohkem on põhjamaades populaarsust koguma hakanud just vaakumtorud ja seda lihtsal põhjusel, et siin on välistemperatuur madal.
Eestis on päikesepaistelisi tunde aastas keskmiselt 1650.
Vaakumkollektor koosneb vaakumtorudest ja vastavalt vaakumtorude arvule saab kokku kollektori võimsuse. Ühe vaakumtoru võimsus on 46 W-66 W. Võimsus muutub seotult temperatuuriga, mida kollektor tootma peab. Kui kollektor toodab 25 0C, siis on toru võimsus 66 W ja kui kollektori temperatuur on tõusnud 100 0C juurde, siis on toru võimsus 46 W. Üks kollektor võib toota aasta jooksul keskmiselt 1,8-3,7 MW/h energiat.
Siinkohal on jällegi mõistlik arvutuste tegemiseks võtta keskmine võimsus ja see oleks 56 W toru kohta. Kollektor 30 toruga: 30x0,056x1650=2772 kW/h aastas.

Ehitus ja Remont
1/1