Nutikodu lahendused aitavad säästa küttekuludelt

 (1)
Nutikodu lahendused aitavad säästa küttekuludelt
Foto: JUNG

Kliimas, kus kulud küttele moodustavad kommunaalkulude hulgas suurema osa, on energiasäästlikkus üheks olulisemaks märksõnaks. Kuigi palju sõltub kodu soojapidavusest, küttesüsteemist ning kütuse liigist, saab targa maja lahendusi tootva JUNGi esindaja Mark Meltsi sõnul küttekulusid veelgi optimeerida nutikodu süsteemi abil.

Meltsi sõnul on meie kliimas üheks olulisemaks probleemiks väga vahelduvad ilmastikuolud, mis muudab temperatuuride sobivaks reguleerimise ja mugava äraolemise sageli keeruliseks. „Tihtilugu köetakse kas liiga vähe või kulutatakse vastupidiselt liiga palju energiat küttele, mida tegelikult vaja ei ole - köetakse ruume, kus keegi ei viibi või hoitakse sisetemperatuuri tavapärasel tasemel ka siis, kui pererahvast ei ole kodus,“ ütles Melts.

Targa maja süsteemi on ühendatud sensorid nii majas sees kui väljas, mis koguvad ja mõõdavad andmeid nii ilmastikuolude, ruumis toimuva liikumise kui selles viibivate inimeste arvu kohta. Tänu kogutud andmete analüüsimisele ning süsteemi sisestatud käsklustele reguleerib tark maja automaatselt ja äärmise detailsusega ruumide sisekliimat, tagades kasutajale meeldiva temperatuuri, õhuniiskuse ning värske õhu.
„Nutikodu on võimeline arvestama ka akende lahtiolekut, ära kasutama päikesesoojust ning koduste toimetuste käigus tekkivat lisaenergiat, mis aitab küttekulusid veelgi optimeerida,“ lisas Melts.

Meltsi sõnul on tark maja loodud juhtima ja kontrollima kodu tervikuna ning äärmise detailsusega nagu ühtset organismi, mistõttu on küttesüsteem võimeline infot vahetama ka teiste süsteemi ühendatud eluasemefunktsioonide, nagu näiteks valve- ja ventilatsioonisüsteemiga. „Targa maja süsteemi saab seadistada selliselt, et kui kodu pannakse valvesse, lülitub küttesüsteem ökorežiimile ning sisetemperatuuri hoitakse tavapärasest madalamana. Ka on kütmine otseselt seotud ventilatsioonisüsteemiga – kui vähendatakse õhuvahetust ruumis, väheneb vastavalt sellele automaatselt ka küttevajadus,“ ütles Melts.