Moodulkorstna paigaldusest — kas teha ise või tellida meistrilt?

 (3)
Moodulkorstna paigaldusest — kas teha ise või tellida meistrilt?
Shutterstock

Tuleohutuse seaduse järgi tohib kütteseadme ja korstna ehitada või paigaldada ainult pottsepa kutsetunnistustega spetsialist, kuid erandina võib üksikelamus seda oma tarbeks teha igaüks ise. Anname nõu, mida majaomanik peaks moodulkorstna paigaldamisel jälgima.

Moodulkorstnaid on laias laastus kahte tüüpi: roostevabast metallist (värvitud või haljas) või keraamilistest plokkidest (nt laavakivist).

Mooduleid on lihtne kokku panna

Kaasaegsete moodulkorstnate kokkupanek on väga lihtne, sest see töö ei nõua mingeid erioskusi. Valmis pikkusega elemendid teevad korstnaladumise sama lihtsaks nagu legoklotside kokkupaneku. Moodulite ühendamiseks kasutatakse spetsiaalseid paigaldusliime ning metallkorstnate puhul ühendusklambreid. Reeglina kulub selleks tööks üks päev, metallist moodulkorstna puhul saab hakkama isegi tundidega. Moodulkorstnatele toodetakse ka erinevaid lisatarvikuid, nagu liitmikud, puhastusluugid, siibrid, tõmberegulaatorid, mis teevad selle küttesüsteemi ehitamise lihtsaks.

Moodulkorstnat saab mugavalt paigaldada hoone sees, mis on eriti oluline uute küttekehade lisandumisel, hiljem lisandunud kütteseadet korstnaga ühendades saab teha kõrvalepõikeid sarikatest või vahetaladest ning ehitada tänu spetsiaalsetele põlvedele kaldenurgaga, mis plokk- ja telliskorstnate puhul pole võimalik. Metallmoodulkorstnaid saab tänu kergele kaalule kinnitada põrandale, kütteseadme peale ning isegi seinale või lakke, erinevalt teistest korstnatest pole mingit vundamenti vaja.

Seotud lood:

Kindlasti tuleb korstna paigaldamisel järgida kehtivaid tuleohutusnorme ja tootja paigaldusjuhiseid. Eriti olulised on tuleohutuse seisukohalt punktid, mis määratlevad korstna nõutud kauguse kergestisüttivatest materjalidest ja ehitise konstruktsioonidest, ning läbiviigud katusest ja vahelagedest, aga ka korstna katusepealse osa kõrguse erinevates oludes.

Pottsepal peab olema kehtiv kutsetunnistus

Valesti paigaldatud korsten võib põhjustada tõsise tulekahju ja lõppeda kindlustushüvitise vähendamise või selle maksmisest keeldumisega. Seetõttu võiks paigaldustöö võimalusel teha siiski professionaal. Spetsialistil peab olema kehtiv pottsepa kutsetunnistus ja seda saab kontrollida Kutsekojast — www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/tutvustus.

Korstna paigaldamis- ja remonditeenust saab pakkuda pottsepa 4. või 5. taseme kutsetunnistuse omanik. 3. taseme kutsetunnistusega pottsepasellid võivad neid töid teha vaid kõrgema, 4. ja 5. tasemega meistri juhendamisel. Kutsetunnistuste olemasolu kontrollimine enne teenuse tellimist aitab vältida juhtumeid, kus päästeamet keeldub hoonele kasutusloa andmisest, kuna korstna paigaldajal pole selleks vastavat luba. Samuti saab korstnasüsteemi paigaldusnõuete eiramise eest määrata trahvi.

Kui sageli peab korstnat puhastama?

Et vältida hooldamata kütteseadmetest alguse saanud tulekahjusid, tuleb enne iga kütteperioodi algust üle kontrollida kõik kütteseadmed: ahjud, pliidid, kaminad, korstnad ja katlad. Kui kütad puiduga, tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda aastas, hooajaliselt kasutatavaid küttesüsteeme üks kord kütteperioodi jooksul. Gaasi- ja õlikütteseadmed vajavad puhastamist vähemalt korra aastas.

Kütteseadme kontrollimisel tuleb jälgida, ega küttesüsteem kuskilt suitsu sisse ei aja ning et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstnates ei oleks pragusid. Samuti tuleb kontrollida, kas korsten on pigivaba ja tahmaluugid kindlalt kinni.

Eramajade korstnat võib iga majaomanik puhastada ise, ent vähemalt kord viie aasta jooksul peab seda seaduse kohaselt tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Lisaks korstna ja ühenduslõõride puhastamisele väljastab korstnapühkja küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta akti. Küttesüsteemist alguse saanud tulekahju korral tuleb akt esitada kindlustusseltsile, vastasel juhul võidakse kindlustushüvitist vähendada või selle maksmisest koguni keelduda.

Kuigi moodulkorsten tahmub tänu siledale sisepinnale vähem, on korralik ja regulaarne hooldus siingi vajalik — see on ka moodulkorstende garantii aluseks. Meeles tuleb aga pidada seda, et kui tavaliselt kasutatakse korstna puhastamisel terasest harju, siis metallmoodulkorstna puhul plastikust harju. Terasharjad kriibivad metallist suitsulõõri sisepinda ning vähendavad selle rooste- ja kondensaadikindlust ning tervikuna korstna eluiga.

Allikas: schiedel.ee

LOE LISAKS:

NÕUANDEID | Kuidas valida majale sobivat korstent?

Sagedasemad vead, mida korstna paigaldamisel tegema kiputakse