Milline tõsine häda vaevab kinni ehitatud rõdusid?

 (2)
Milline tõsine häda vaevab kinni ehitatud rõdusid?
Madis Veltman

Meie korterelamute rõdude ja lodžade üldine seisukord on rahuldav, kuigi esineb mõningatel juhtudel betooni olulist lagunemist ja armatuuri paljandumist. Teine tõsine probleem, mis on juhtunud rõdude ja lodžade kinni ehitamisel, on selle tagajärjel tekkiv võimalik hallitus piirete sisepindadel.

Mõne aeg tagasi kirjutasime lähemalt rõdude klaasimise võimalustest (loe siit). Rõdude klaasimine pakub kaitset ilmastiku eest, suurendab turvalisust ja vähendab müra taset. Kõige tähtsam on muidugi soojapidavuse suurenemine.
Praeguseks on meil paljud lodžad renoveeritud piiretega ning kinni ehitatud. Kahjuks on rõdude ja lodžade kinniehitamine kaootiline ja ilma ühtse lahenduseta. Selline lähenemine saastab väga oluliselt linnakeskkonda.

Teine ja hoopis olulisem probleem, mis on seotud rõdude ja lodžade kinni ehitamisega, on sellele järgnev võimalik hallituse kasv piirete sisepindadel. Hallitus ei mõju hästi hoonele ega ka inimestel tervisele. (Hallitusest saad lugeda lähemalt siit).
Üsna tavapärane on see, et rõdul või lodžal kuivatatakse pesu või selle akna/ukse kaudu tuulutatakse siseruume. Kui rõdu või lodža ehitatakse kinni, kuid välisseinad jäetakse lisasoojustamata on sealne pinnatemperatuur väga madal. Rõdu või lodža kinniehitamisel üldjuhul selle ventileerimisele tähelepanu ei pöörata.

Seotud lood:

Kuna kinniehitamisega on rõdu või lodža kasutus muutunud sarnaseks teiste siseruumidega või isegi suurenenud (pesukuivatus), on seal õhu veeaurusisaldus suur. Madala temperatuuri ja kõrge veeaurusisalduse tõttu on tarindite sisepinna suhteline niiskus väga kõrge, võimaldades hallituse ulatuslikku kasvu.
Kui korterelamus planeeritakse rõdude või lodžade kinniehitamist, tuleb seda teha ühtse lahenduse kohaselt.
Lodžade puhul võib spetsialistide soovitusel kaaluda selle muutmist täielikult siseruumiks. Nii kaovad probleemsed külmasillad ja väheneb ka elamu välisseinte pindala. See vähendab elamu kütteenergiakulu. Lodža või rõdu ehitamisel kinniseks kütmata ruumiks tuleb seal tagada õhuvahetus. Kinni ehitatud lodžal või rõdul pesu kuivatamine ei ole soovitatav.

Allikas: Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnas aastal 2010 läbi viidud uuring "Eesti eluasemefondi telliskorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga"