1/1

1. Loe, mida on vaja teada betoneerimise juures?

Suvel pane tähele!

Ideaalseteks betoneerimise tingimusteks võib lugeda keskkonnatemperatuuri vahemikus +15 kuni 20 ºC ning kõrget õhuniiskuse protsenti ja tuulevaikset ilma. Kõige halvemaks kombinatsiooniks aga tuulist kõrge temperatuuriga päikesepaistelist ilma, märgitakse HC Betoon veebilehel.
Probleemid, mis kerkivad esile kuuma ilmaga betoneerimisel on: betoonisegu töödeldavuse kiire vähenemine ja sellest tulenev raskendatud betooni paigaldamine ja viimistlemine; plastilisest- ja kuivamiskahanemisest põhjustatud pragude tekkimise oht; betoonisegu töödeldavuse korrigeerimine ehitusplatsil vee lisamisega. Keskkonnatemperatuuri tõusuga betooni valmistamiseks kasutatavad materjalid soojenevad ning betooni temperatuur kipub ulatuma üle tavapärase +15kuni 20 ºC.
Mida kõrgem on tsemendi hulk betoonis, seda kiiremini väheneb töödeldavus ja seda kiiremini segu tardub. See on seotud segu soojaeralduse kasvu ning temperatuuri tõusuga. Töödeldavuse kao vähendamiseks, mis on seotud tsemendi ja vee vahelise reaktsiooniga, võib efektiivselt kasutada tardumist aeglustavaid betoonilisandeid.
Et vältida vee kiiret aurumist, tuleks valatud betooni pinnad tuule mõju eest kinni katta.
Kindlasti tuleks vältida betoonisegule vee lisamist ehitusplatsil, kuna see tegevus vähendab betooni tugevust oluliselt. Segu plastsust on võimalik korrigeerida plastifikaatori lisamisega betoonisegule. Plastifikaatori kasutamine õigetes kogustes ei halvenda betooni omadusi.

Shutterstock

Talvel pane tähele!

Värskelt paigaldatud betooni temperatuuri langemisel alla 0 ºC on oht betooni külmumisele, mis toob kaasa betooni sisemise struktuuri kahjustumise ja paigaldatud betooni survetugevuse vähenemise. Tuleb vältida betooni külmumise võimalust enne kriitilise tugevuse, milleks loetakse survetugevust 5 MPa, saavutamist.
Kui ei ole võimalik vältida betooni külmumist enne 5 MPa saavutamist, tuleks tellida spetsiaalne betoonisegu, mille koostises on kasutatud lisandit, mis hoiab ära vee jäätumisest põhjustatud kahjustused värskele betoonile. Silmas aga tuleb pidada seda, et sellise betooniga ei tohi valada kandvaid konstruktsioone nagu sillused, talad ja ka posti.
Betooni kivinemine 0 ºC lähedastel plusskraadidel on väga aeglane ja kiireneb alles siis, kui konstruktsiooni temperatuur tõuseb.
Talvisel betoneerimisel on üheks võimaluseks madalate temperatuuride mõju kompenseerimine kasutades kõrgema tugevusklassiga betoone. Teine võimalus on spetsiaalse keemilise lisandi kasutamine. See meetod kiirendab betooni kivinemisprotsessi madalatel temperatuuridel (+3 ºC kuni 10 ºC). Betoon, millele on lisatud kiirendajat, ei ole külmumiskindel. Seega tuleb vältida betooni temperatuuri langemist alla 0 ºC.
Talvistes oludes on betooni tootmine oluliselt aeglasem kui suvel, seda tuleb arvestada suuremate valude planeerimisel.
Õhutemperatuuri langedes alla –15 ºC on betoonisegul suur risk külmuda nii mikserautodes kui betoonipumpades ning seetõttu on segusõlmedel põhjust ka keelduda betoonisegu väljastamisest.
Allikas: HC Betoon

1/1