Milleks projekteerijale vastutuskindlustus?

 (4)
Milleks projekteerijale vastutuskindlustus?
Shutterstock

Tegijal ikka juhtub, ütleb vanasõna. Ka projekteerija võib oma töös eksida ning selle eksimuse kahju võib olla üsna suur. Raul Tagaväli ERGO kindlustusest selgitab, miks on projekteerija vastutuskindlustus oluline.

Vaatamata üha paremaks muutuvatele töövahenditele ja infotehnoloogiale on projekteerimine ka tänapäeval väga suure riskiga tegevus. Selles valdkonnas tehtud eksimus võib kaasa tuua suure kahju, mida esmapilgul on isegi raske ette näha.
Võimalike projekteerimiseksimustega kaasnevaid riske maandab kindlustus: erialase vastutuskindlustusega pakutakse projekteerijale kindlustunnet.
Projekteerija sõlmitud vastutuskindlustus annab ka projekteerimistöö tellijale positiivse signaali: mis ka ei juhtuks ja kui väike projekteerimisettevõte ka poleks, võimaliku kahju hüvitis on tagatud.

Millele kindlustamisel tähelepani pöörata?

Raul Tagaväli annab kolm soovitust, mida projekteerijal kindlustuslepingu sõlmimisel tasuks kindlasti jälgida:
1. Kontrolli, milline on hüvitamise ülempiir. Sellest oleneb suures osas kindlustusmakse. Ülempiir ei peaks olema põhjendamatult kõrge, aga samas peab see olema ikkagi piisav. Üldiselt tasuks aluseks võtta projekteeritava objekti või selle osa maksumus, mitte projekteerimislepingu maksumus, mis võib kahju toimumisel osutuda ebapiisavaks.
2. Projekteerides suure riskiga objekte, nagu näiteks sillad ja tunnelid, küsi seltsilt kindlasti, kas ning millistel tingimustel leping sellist riski katab. Paljud seltsid seda katet ei paku.
3. Jälgi, et kindlustatud oleksid kõik soovitud tegevused ja et see oleks nii ka poliisil kirjas. Näiteks kui ettevõtte kõrval eriala on konstruktsioonide projekteerimine ja antud tegevusele soovitakse kindlustuskaitset, siis peab see olema ka poliisil välja toodud.