Mida tuleks teada hööveldamata puitmaterjali valikul?


Mida tuleks teada hööveldamata puitmaterjali valikul?
Shutterstock

Ehituspuiduks eelistatakse kuuse-, puusepatööks aga männipuitu. Väliskonstruktsioonides on kuusepuit vastupidavam, sest neelab vähem niiskust kui männipuit. Kui kahtlete, valige pigem paksem, kui et õhuke puittoode, sest puidu vastupidavus ja tugevus sõltub selle paksusest.

Töötlemistäpsuse järgi võib saematerjal olla kas kalibreeritud või kalibreerimata. Kalibreerimata saematerjal on lubatud hälvetega saematerjal, mis ei ole läbinud järgnevat masintöötlust.
Kalibreeritud saematerjal on järgnevalt töödeldud või töötlemata saematerjal, mille paksus ja/või laius omavad väiksemaid lubatud hälbeid võrreldes töötlemata saematerjaliga.

Saematerjal saadakse enamasti puu tüve keskosast. Hinnalisim toore on tüükapalk (tüve oksavaba tüükaosa) see läheb puittoodete ja mööbli valmistamiseks. Tüve keskosast valmistatakse vahepalke mis lähevad ehitusotstarbelise saematerjali valmistamiseks ja ladvapalkidest lõigatakse saematerjali voodri ja kattematerjaliks.

Saematerjal jagatakse kas märjaks või kuivaks materjaliks. Ehituseks mõeldud männi- ja kuusepuit on kuivatatud õhukuivaks, kuiva saematerjali laua niiskussisaldus on 18%.
Kuuse- ja männiprussid liigitatakse tavaliselt kvaliteediklassidesse A1–A4, B, C ja D, kus A tähendab parimat ja D halvimat kvaliteeti. Kandekonstruktsioonides (näiteks sarikate ja põrandatalade jaoks) kasutatav ehituspuit liigitatakse kas visuaalselt või masinaga katsetatult tugevusklassidesse C40, C30, C24, C18 ja C16 või INSTA-tugevusklassidesse. Puidu tugevusklass markeeritakse vastava märgiga.
Kuidas puitu sorteeritakse, seda loe siit.

Seotud lood:

Ehituspuiduks eelistatakse kuuse-, puusepatööks aga männipuitu. Väliskonstruktsioonides on kuusepuit vastupidavam, sest neelab vähem niiskust kui männipuit. Kui kahtlete, valige pigem paksem kui õhuke puittoode, sest puidu vastupidavus ja tugevus sõltub selle paksusest.
Üle nelja meetri pikkuste sillete korral on mõistlik kasutada liimpuitu või spoonliimpuitu. Kandekonstruktsioonide väljaarvutamisel tuleb kasutada pädeva ehituskonstruktori abi.

Puitmaterjali võib tavaliselt ladustada õues, kui seda kaitstakse päikese, sademete ja maapinna niiskuse eest. Soovitatav on virnastada vahelippidega. Nähtavates kohtades sees kasutatavat puitu, näiteks seina- ja põrandalaudu, tuleb siiski hoida köetud ja hästi ventileeritud ruumis. Niiskus võib põhjustada sinetumist ning kalduvust hallitamisele ja mädanemisele. Vältige niiskuse ülekandumist puitmaterjalile teistest materjalidest, näiteks betoonist. NB! See puudutab ka immutatud puitu. Ehitage kuivast puust – seda on lihtsam töödelda ja puhtam kasutada. Nii väldite ka puidu lõhenemist ja kuju muutusi.

Märja saematerjali niiskus on pärast värsket lõikust 40 – 60 % vahel. Märg saematerjal on lõigatud värskest ümarpalgist läbimõõduga kuni 45cm sõltuvalt materjali ristlõikest.
Saematerjalide puhul tuleb arvestada, et mõõdu kõikumisi esineb kõikidel laudadel ja prussidel, samuti satub enamikesse partiidesse ka vähem sirgeid prusse ja laudu.
Mõistlik oleks kasutada saunade, kuuride ja muude aiarajatiste ehitamisel kalibreerimata märga saematerjali ja esinduslike eluhoonete ehitamiseks kallimat kuiva kalibreeritud saematerjali.
Allikas: Ehituspood.ee