Merko teeb ümberkorraldusi


Merko teeb ümberkorraldusi
Ühinemise eesmärgiks on parandada sisemist efektiivsust.Pixabay

Eile, 25. juulil 2017 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluvad aktsiaseltsid Tallinna Teed ja Tallinna Teede ASi 100%line tütarettevõte AS Vooremaa Teed ühinemislepingu, eesmärgiga parandada sisemist efektiivsust.

Vastavalt ühinemislepingule on ühendavaks ühinguks Tallinna Teede AS, andis ettevõte teada börsile. Ühinemise tulemusel lõppeb AS Vooremaa Teed likvideerimismenetluseta.

Ühinemise bilansipäev, alates millest kõik ASi Vooremaa Teed tehingud loetakse tehtuks Tallinna Teede ASi arvelt, on 1. august 2017. Nimetatud tehing ei oma mõju AS Merko Ehitus kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele.

Tallinna Teede AS teostab üle Eesti nii projektijuhtimise meetodil kui ka oma jõududega kõiki teehoiutöid, sealhulgas ehitab teede konstruktsioone ja rajatisi, teostab teede hooldusremonti, pindamistöid ja teehooldust.

Ettevõte toodab oma asfalditehases ka erinevaid asfaltbetoonsegusid.