Lamekatus vajab enne suve kindlasti kontrollimist


Lamekatus vajab enne suve kindlasti kontrollimist
Foto: Shutterstock

Paljudel moodsa arhitektuuriga majadel on lamekatused, mille kohta levib müüt, et need kipuvad Eesti kliimas aja jooksul lekkima. Lekkeriski aitab ära hoida katuse korrapärane ülevaatus, millega saab hakkama ka majaomanik ise.

Lamekatuse kohta arvatakse vahel, et see ei sobi Eesti oludesse ning vee tuppa tilkumine on ainult aja küsimus. Tänapäevased mitmekihilised bituumenist rullmaterjalid on aga niivõrd kvaliteetsed, et katusele antakse 10-aastane garantii ning selle eluiga on vähemalt 20 aastat. Korraliku paigalduse ja korrapärase hoolduse korral võib lamekatus vastu pidada isegi 50 aastat.

Bituumenkatust tuleb kontrollida enne suvekuumust

Nagu muidki katuseid, tuleb ka lamekatust hoolikalt kontrollida vähemalt kaks korda aastas — kevadel pärast lume sulamist ja sügisel puudelt lehtede langemise järel. Kevadiseks ülevaatuseks on praegu parim aeg, sest suvepäike muudab bituumenkatte pehmemaks ning siis tuleks vältida katusel käimist. Bituumenkatusel tuleks alati liikuda pehme tallaga jalatsites, kuna kõva tallaga jalatsid võivad katuse pinnakihti kahjustada. Katusel kõndides ei tohi jalgu lohistada ega neid vastu katust hõõruda.

Esmalt tuleks hinnata lamekatuse üldist seisukorda:

  • veendu, kas katusele kukkunud esemetest või löökidest on tekkinud kahjustusi;
  • kas katusekatte ühenduskohad on näiteks jää mõjul lahti tulnud või kas kaitsekiht on katusel liikumise tõttu irdunud:
  • kontrolli vihmavee äravoolu, et katusel poleks vee vaba voolamist takistavat prahti ning et katusekaevud, väljavoolutorud ja vihmaveesüsteem oleksid terved ning taimeväätidest puhtad;
  • vaata üle ka torude, ventilaatorite, elektrijuhtmete ja antennide läbiviigud katusest, hinnates, kas nende tihendusäärised on terved ja vettpidavad;
  • kontrollimist vajavad ka katteplekid, mis ei tohi roostetada ning peavad olema korralikult kinni ning tihendid omal kohal. Probleemidest katuse aluskonstruktsioonis annavad märku ebaharilikult kõrgemad, vajunud või paindunud kohad katuses, samuti ebatavaline vetrumine. Need märgid viitavad, et katus võib olla lekkinud või on bituumenkihi alla kogunenud niiskus, mille kõrvaldamiseks majaomaniku enda oskustest enam tavaliselt ei piisa;
  • niiskuskahjustuste vältimiseks on oluline, et avatud oleksid katuse kõik tuulutuspraod, avad ja kanalid, sest nende kaudu pääseb igas hoones loomulikult tekkiv niiskus välja ega kondenseeru katuse aluspinnale;
  • viimasena peaks üle vaatama, kas katuseakende ja -kuplite kaitseplekid on terved, tihendid ja kinnitused paigas ning kondensaadirenn prahist vaba.
Seotud lood:

Väiksemaid remonditöid, näiteks plekkdetailide kinnitamist või bituumenkatte väiksemate aukude katmist võib teha majaomanik ka ise. Tihendustöödeks tuleks kasutada SBS-kummibituumenist mastiksit. Suurem remont tuleb siiski tellida katuse ehitajalt või professionaalselt katusemeistrilt.

Kuidas eemaldada katuselt prahti?

Katuselt tuleb eemaldada sinna sattunud praht, mida saab teha pehme tänavaharjaga. Kindlasti ei tohi kasutada kõvasid ega teravaid abivahendeid, näiteks raudlabidat või -harja. Kõvad terava servaga esemed tuleb katuselt ära korjata käsitsi. Puhastamise käigus tuleb eemaldada ka katusele ja vihmaveerennidesse kasvanud ronitaimed.

Üks suurim risk bituumenkatuse vigastamiseks on talvine lumerookimine, mida tavaolukorras ei ole vaja üldse teha. Kui on karta lume allakukkumist või kui talv on väga lumerohke, tuleb lumi eemaldada väga ettevaatlikult ilma servatugevduseta vineerlabida või plastist lumekühvliga, jättes katusele 10 sentimeetri paksuse kaitsekihi. Jää tuleb eemaldada sulatavate ainete või kuuma vee abil, mitte kunagi aga kraapides.

Ennetamine kaitseb katust vigastuste eest

Lisaks korrapärasele hooldusele tagab katusele pika eluea võimalike kahjustuste ennetamine. Kuna bituumenkatuse pind ei ole väga tugev, on väga ohtlikud katusele kukkuvad kõvad esemed, näiteks jääpurikad, suuremad puuoksad, pragunenud tellised, halvasti kinnitatud teraskonstruktsioonid, katusele visatud kivid ja pudelid jms. Kui katusel on mingeid selliseid asju näha, tuleb need ära korjata ja parandada ka kõige pisemad kahjustused.

Vigastuste vältimiseks tuleb suuremate remondi- ja ehitustööde ajal, näiteks katuseventilaatorite, korstende, antennide või reklaamtahvlite paigaldamisel bituumenkatus kinni katta. Selleks võib kasutada tugevat pappi, kõvu plaate või kaitselaudu. Katusekatet tuleb kaitsta ka keevitussädemete ja kuumade puurimislaastude eest. Samuti tuleb silmas pidada, et katus ei ole ühelgi juhul mõeldud esemete hoiukohaks. Kui remondi- või paigaldustööde käigus tuleb mingeid asju ajutiselt katusel hoida, peab katusekatte hoolikalt kinni katma ja seda kaitsma.

Autor ja allikas: Kadri Ojala, BMI Icopal Eesti

LOE LISAKS:

Maja korda! Tööd, mis tuleks kevadel kindlasti ette võtta

Milliseid vigu tasuks katuse soojustamisel kindlasti vältida?

Korter paneelmajas — kas hea või halb investeering?