Kuidas parandada seina küljest lahti tulnud keraamilisi plaate?


Kuidas parandada seina küljest lahti tulnud keraamilisi plaate?
Foto: Shutterstock

Ikka juhtub, et vannitoas läheb mõni keraamiline plaat katki või tuleb hoopis seina küljest lahti. Kuidas aga kiiresti ja hästi saaks selle vea parandada? Selleks võiks kasutada näiteks injektsioonimeetodit, kus plaati ei eemaldata, vaid kinnitusmass süstitakse plaadi alla.

Miks tulevad plaadid lahti? Eks selleks on palju erinevaid põhjuseid. Keraamilised plaadid võivad põrandalt või seinast lahti tulla nii töö- kui materjalivigade tõttu: plaatija on kiirustanud, plaatimissegu on jõudnud liigselt kuivada, põrandal on hakatud liiga vara kõndima. Vahel pannakse plaatimissegu liiga vähe või ei kanta seda aluspinnale ühtlaselt.

Eriti hoolikas tuleb olla suurte ja erineva kujuga plaatide paigaldamisel. Plaati hoitakse kindlalt käes, painutada ei tohi ja plaadisegu kantakse plaadi põhjale ühtlase kihina. Enne töö alustamist on soovitatav tutvuda toote kasutusjuhendiga ja järgida kasutusõpetust.

Pärast põranda plaatimist ei tohiks põrandal enne kõndida, kui plaadi- ja vuugisegu on täielikult kuivanud. Mosaiikplaatide korralik paigaldamine eeldab tõsist keskendumist.
Kui põrand on värskelt plaaditud, põrandaküte pannakse maksimaalsel temperatuuril tööle ja plaatidel hakatakse kõndima, võivad plaadid aluspinna küljest lahti tulla.

Seinaplaadid tulevad tavaliselt lahti kas ebakvaliteetse töö või tugeva löögi tagajärjel. Igal juhul peab kahjustatud ja lahtised plaadid välja vahetama. Plaatimistöid tehes oleks alati tark mõned plaadid tagavaraks jätta.

Püüa mitte kahjustada kõrval olevaid plaate

Seotud lood:

Keraamiliste plaatide asendamine või uuesti kinnitamine tuleb hoolega läbi mõelda. Kui siin-seal on vaid mõni üksik lahtine või mõranenud plaat, eemaldatakse need ettevaatlikult, et kõrval olevaid plaate mitte kahjustada. Kui uuesti tuleb plaatida suurem ala, võib vanad plaadid ka jõulisemate võtetega eemaldada. Plaadid võetakse lahti kas traditsiooniliselt meisli ja haamriga või multifunktsionaalse tööriistaga.

Mõlemal juhul on põhimõte sama – kõigepealt avatakse vuugid ja seejärel püütakse plaat tervena kätte saada. Kui plaat on ülitugevalt kinni või juba mõranenud, lõhutakse see välja, aga siiski ettevaatlikult, et kõrval olevaid terveid plaate mitte kahjustada. Märgades ruumides on ühe plaadi väljavahetamine keerulisem, kuna seal on oht lõhkuda aluspinda kattev hüdroisolatsioonikiht.
Universaalseid tööriistu on nii juhtme kui akuga. Tööriist on üsna väike ja mahub ka kitsastesse vahedesse. Multifunktsionaalsetel tööriistadel on palju erinevaid tarvikuid. Plaatide vahetamisel avatakse vuugid ühe tarvikuga, vana segu eemaldatakse teisega ja aluspind plaadi kinnitamiseks valmistatakse ette kolmandaga.

Õiged tööriistad on töötamisel abiks

Kui samu plaate enam varuks pole, tuleb püüda poollahtine plaat tervena kätte saada kõrvalolevaid plaate lõhkumata. Kuivades ruumides, eriti kui plaatide all on betoonsein, pole see tavaliselt kuigi raske.

Vannitoas ja duširuumis on töö hulga keerulisem, sest märgades tsoonides on plaatide all niiskustõkke ja hüdroisolatsioonikihid, mida oleks parem mitte rikkuda. Multifunktsionaalsel tööriistal on siin teatud eelis – vuukide avamisel saab rakendada sügavuspiirikut, mis ei lase saeteral liiga sügavale lõigata. Kui siiski juhtub, et plaati ei saa kätte hüdroisolatsioonikihti rikkumata, tuleb see enne plaadi vahetamist parandada sama tootega, mida on seinas varem kasutatud.
Kui vannitoas on mitmeid mõranenud või aluspinnalt lahti tulevaid plaate, tuleks võibolla pöörduda plaatimistööde asjatundjate poole.

Kopsi ja leia lahtine plaat üles

Poollahtiste keraamiliste plaatide kinnitamiseks on võimalik kasutada ka injektsioonimeetodit. Plaatide servadesse puuritakse injektsioonitüüblid, mille kaudu pumbatakse epoksüvaiku plaadi ja plaadisegu vahelisse tühimikku. Meetodit kasutatakse erineva suurusega plaatide kinnitamiseks nii kuivades kui märgades ruumides.

Poollahtised plaadid leiab üles kopsides. Plaat on tõenäoliselt seinast lahti tulemas, kui sellele koputades kostab õõnes heli. Kerge surve all valgub vähese viskoossusega epoksümass kergesti plaatide alustesse tühikutesse. Piisab, kui plaadid kinnitatakse tüüblite juurest, kogu plaadi all olevat õõnsust ei pea täitma.

Töötades tuleb jälgida, et kinnitusmass ei pressiks kõrvalasuvaid plaate kõrgemale ega tungiks seinapinnale. Liigne kinnitusmass eemaldatakse kohe. Kui töö on tehtud, lõigatakse injektsioonitüüblite väljaulatuv osa ära ja augud täidetakse.
Injektsioonimeetodi eeliseks on kiirus, puhtus ja mõõdukas hind. Traditsiooniline meetod on ajakulukam, töörohkem ja tolmusem. Kui plaat eemaldamise käigus katki läheb ja vanu plaate enam järel pole, võib olla keeruline midagi sobivat asemele leida,

LOE VEEL:

Mis põhjustab kodudes hallitust ja kuidas seda vältida?

Detailid, millele peaks enne vannitoa remonti tähelepanu pöörama