Kuidas märg krohv kiiremini kuivaks saada?


Kuidas märg krohv kiiremini kuivaks saada?
Shutterstock

Müüriladujate, krohvijate ja maalrite jaoks on sügistalvine hooaeg täis väljakutseid. Paljude tööde kulgemine sõltub ilmastikutingimustest. Kuidas siis vaatamata madalale temperatuurile, tugevale tuulele ja vihmale tülikast ja kõikjale tungivast niiskusest jagu saada?

Sageli juhtub, et hoone viimistlus, korteri värvimine, ruumide remont võib kaasa tuua sama palju probleeme, kui välised ehitustööd. Mördi, värvi või betooni üheks peamiseks komponendiks on vesi. Kahjuks on sügistalvisel ajal liigse vee remonditud piirkonnast eemaldamine väga raske.
Niisked põrandad või seinad takistavad edasiste tööde teostamist, põhjustades viivitusi kogu projekti elluviimisel. Sellistes olukordades on tarvis kogu piirkonda intensiivselt kütta ja samaaegselt õhutada või siis kõrvaldada niiskus õhukuivatite abil.

Teisaldatavad kondensatsioonkuivatid on ehitusel tihti kasutatavad seadmed – need suudavad niiskuse ruumidest tõhusalt eemaldada, olenemata välistemperatuurist. Kondensatsioonkuivatus hõlmab veeauru eemaldamist õhust selle jahutamise teel alla kastepunkti (kastepunkt on temperatuur, mille juures veeaur kondenseerub veeks).
Õhukuivatid võimaldavad vähendada kuuma õhuga kuivatamisele omaseid kõrvalmõjusid, nagu näiteks pindade värvikahjustusi või seinte pragunemist.

Tuleb meeles pidada, et seadme tööruum peab olema suletud, vältimaks niiske õhu sissevoolu väljastpoolt. Õhukuivatit ei tohi paigutada seintele liiga lähedale, sest see võib vähendada seadme efektiivsust tõkestatud õhuvoolu tõttu. Eelistatavalt tuleks seade asetada ruumi keskele või vähemalt 20-50 cm seintest või muudest takistustest eemale. Ainult sel viisil on võimalik saavutada parimaid tulemusi. Samuti tuleb meeles pidada, et neid seadmeid ei tohi kasutada ruumis, kus temperatuur on väga madal (alla 5°C).
Allikas: Masterheaters
Õhukuivatitest loe lähemalt siit.