Kuidas kaitsta oma kodu suitsetava naabri eest?

 (27)
Kuidas kaitsta oma kodu suitsetava naabri eest?
Foto: Unsplash

Vastavalt Tubakaseaduse §29 lg1 p19 on suitsetamine korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis keelatud. Akendel ja rõdudel suitsetamisele on erinevates riikides lähenetud erinevalt, kuid näiteks naaberriigis Lätis on rõdudel suitsetamine riiklikult keelatud.

Vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseaduse §28 on igaühel õigus tervise kaitsele. Täiendavalt annab kaitse Rahvatervise seaduse §4 regulatsioon, mille kohaselt ei tohi inimene ohustada teise inimese tervist oma otsese tegevusega ega elukeskkonna halvendamise kaudu. Tuleohutuse seaduse §3 lg1 p5 sätestab, et isik on kohustatud rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju. Inimese kodu on tema omand, kuid omandi kasutamisel kehtib piirang, et seda tuleb teha arvestades teiste elanike huvidega.

Nõuanded, kuidas käituda probleemse suitsetava naabriga:

- Räägi probleemist otse ja omavahel. Poolvõõrale inimesele ausalt oma muredest rääkimine on hirmutav, kuid tihti ei ole probleem tekkinud mitte pahatahtlikkusest või hoolimatusest, vaid siirast teadmatusest, et suits levib kaugele.

- Kui omavaheline suhtlus tulemusteni ei vii, räägi oma murest ühistu esimehega. Kui suits imbub sinu korterisse ventilatsiooni kaudu ning akende sulgemine ei aita, tasuks üle vaadata kitsaskohad ventilatsioonisüsteemis.

Seotud lood:

- Kui ühistul puudub suitsetamist reguleeriv kodukord, tuleks see kindlasti koostada. Pakkuge suitsetajatele alternatiive maja lähedal: suitsetamise koht tuhatoosi ja pingiga paar sammu eemal või lubage suitsetamine majaküljel, kus teisi aknaid ega rõdusid ei ole. Võtke vastu KÜ otsus, mis sisekorraga keelaks rõdudel ja akendel suitsetamise. Kandke vastavasisuline märge kinnistusraamatusse.Kui rikkumised jätkuvad, on viimase meetmena seadus ette näinud ka võimaluse kohtu kaudu nõuda naabrilt, et ta korteri võõrandaks.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, terviseinfo.ee

LOE LISAKS:

Kui naabri sammude müra häirib…Kuidas kodu helikindlamaks muuta?

Mida saab ette võtta, kui naaber kulude kokku hoidmiseks oma korterit ei küta? Kas radiaatoripõhine kuluarvestus on oma aja ära elanud?

Kuidas tunda ära korteri varjatud puuduseid ja peidetud vigu?