Kuidas arvutada maja küttevajadus? Pane numbrid valemisse!


Kuidas arvutada maja küttevajadus? Pane numbrid valemisse!
Shutterstock

Kui palju minu majas/kodus on tarvis kütta? See on oluline küsimus, et kavandada ja leida sobilik küttelahendus. Samuti on oluline lugeda raha, et mitte investeerida üleliigsesse küttevõimsusesse. Viimast peaks olema just parasjagu. Vaatame lähemalt, millise valemi abil saab siis küttevajaduse teada.

Küttevajaduse põhivalem

V x ΔT x K = kcal/h

V – Küttepiirkonna ruumala (laius x pikkus x kõrgus) m3.

ΔT – Välistemperatuuri ja soovitud sisetemperatuuri vahe (°C).

K – Hajumiskoefitsient.

Selgitus

V = Laius 4 m, pikkus 12 m, kõrgus 3 m, köetava piirkonna ruumala = 144 m³

ΔT = Välistemperatuur -5 °C, soovitud sisetemperatuur +18 °C, temperatuurivahe T = 23 ºC

K = Selle teguri määrab konstruktsiooni ja isolatsiooni tüüp

K=3,0-4,0
Puidust või profiilplekist lihtehitis - isoleerimata.

K=2,0-2,9
Lihtkonstruktsioon, ühekordne tellissein, lihtaknad, lihtkatus - Nõrgalt isoleeritud.

K=1,0-1,9
Standardne konstruktsioon, kahekordne tellissein, mõned aknad, standardne suletud katus – Mõõdukalt isoleeritud.

K=0,6-0,9
Kaasaegne konstruktsioon, topeltisolatsiooniga tellissein, mõned kahekordsed pakettaknad, paks alussokkel, hästi isoleeritud katusematerjalid. Hästi isoleeritud.

Vajaliku soojusvõimsuse arvutusnäide

Seotud lood:

144 x 23 x 4 = 13 248 kcal/h

(V x ΔT x K = kcal/h)

Allikas: Tööriistamaailm