Kui talvel on vaja müüri laduda, siis mida on seejuures kindlasti tarvis teada?


Kui talvel on vaja müüri laduda, siis mida on seejuures kindlasti tarvis teada?
Shutterstock

Elame kliimavöötmes, kus tuleb paratamatult ka talvistes oludes müüritöid teha. Teada-tuntud tõsiasi on see, et eriliste takistusteta saab müüre laduda minimaalselt kuni +5°C kraadini. Ka madalama temperatuuri ja niiskemate ilmade korral saab müüritöid jätkata, kuid sel juhul tuleb arvestada mõningate erisustega.

Mida tähele panna?

* Müüri ladumiseks tukeb kasutada kindlasti talvist müürisegu, mille kasutustemperatuur on reeglina minimaalselt -10 °C.
* Jäätunud, lumiseid ja härmatisega kaetud plokke ei tohi laduda.
* Äsja laotud müür tuleb kaitsta ilmastikumõjude (tuul, sademed) eest.
* Segu valmistamiseks kasutada võimaluse korral sooja (kuni +40°C) vett.
* Alla -10 °C ei ole soovitav müüriladumistöid teostada.
* Ühe segamiskorraga valmistada selline kogus segu, mis jõutakse asutada enne segu jahtumist ja tardumist.

Jäätunud pinnale ära müüri lao

Enne plokialuste mahalaadimist tuleb lumi ladustamisalalt ära lükata. Tasub teada, et enne külmade saabumist maha tõstetud plokialuseid ei pruugi hiljem lihtsalt liigudata saada, kuna need võivad olla maapinnale kinni külmunud. “Jõuga tõstmisel” on oht plokke ja alust vigastada.
Taldmik tuleb hoolikalt puhastada lumest ja jääst. Jäätunud pinnale ei või müüri laduma hakata.
Plokid tuleb paika rihtida kohe pärast kohaletõstmist.

Seotud lood:

Puhta vuugi puhul talvist müürisegi pole soovitav kasutada

Kuna talvistes ja niisketes oludes laotud müürid vajavad kivinemiseks ja kuivamiseks rohkem aega, ei ole soovitatav neid seinu kohe pärast müürisegu kivinemist viimistlema hakata. Töödega kiirustades võib juhtuda, et müürist väljakuivav niiskus võib kahjustada viimistletud pinda. Kui võimalik, tuleks vältida talvel laotud müüri kiiret soojustamist SILS-soojustus- ja krohvisüsteemiga väljastpoolt, sest niiskus (ja läbikülmumine) võivad põhjustada krohvitud fassaadipinna lagunemist.

Puhta vuugiga müüre, mille vuugid jäävad hiljem visuaalsetel kaalutustel nähtavale, pole soovitatav talvistes oludes talvise müüriseguga laduda. Kuna talvised müürisegud sisaldavad külmumise vältimiseks mitmesuguseid soolaühendeid, võivad need kivinemise ja kuivamise käigus vuugi ja müüri pinnale tulla ning laotud müür ei pruugi esteetiliselt ilus jääda – müürile võivad tekkida valged laigud, mis välimuselt meenutavad härmatist.
Aja jooksul see valge “härmatisekiht” küll kaob, kuid sel juhul peab klient esialgu arvestama võimalusega, et äsja laotud müür ei vasta visuaalselt alguses tema ootustele.

Eriti tähelepanelik peab olema talvistes oludes värviliste müürisegude kasutamisel tellisfassaadide ladumisel. Selleks tuleb kasutada spetsiaalseid värvilisi müürisegusid, mis on ette nähtud alla 0 °C kraadi korral fassaaditelliste ladumiseks. Kuna värviliste müürisegude näol on tegemist eritoodetega, peab tööde käigus väga täpselt järgima kasutusjuhiseid: üks olulisemaid neist on veekogus segu valmistamisel, mida tuleb iga kord täpselt mõõta.

Allikas: Weber