Kui kodu ostmiseks tuleb laenu võtta

 (1)
Kui kodu ostmiseks tuleb laenu võtta
kaboompics.com

Kui pangakontol pole piisavalt raha, et kodu soetada, on üheks lahenduseks pangalaen. Seda võttes on mõistlik olla tähelepanelik tingimuste suhtes, mida pangad pakuvad.

Millistel tingimustel, milliseks perioodiks ja kui suure summa annate eraisikule laenu kodu ostmiseks?

„Eluasemelaenu pakume alates 10 000 eurost, maksimaalne summa ei ole piiratud. Sellele seavad piirid taotleja krediidivõimekus ja tagatisvara väärtus,” selgitab Luminori eralaenude tootejuht Martin Malinovski. Eluasemelaenu saab taotleda nii kodu soetamiseks, renoveerimiseks kui ehitamiseks, selle maksimaalne tähtaeg on 30 aastat. Laen tuleb tagasi maksta laenusaaja 70. eluaastaks. Laenutaotleja minimaalne nõutav netosissetulek on 1000 eurot kuus, pere minimaalne netosissetulek peab olema 1500 eurot kuus. Laenu tagatisvara peab laenulepingu kehtivuse ajal olema kindlustatud panga poolt aktsepteeritud kindlustusandja juures. Eluasemelaenu taotlemisel on oluline ka see, millise osa moodustab laenutaotleja sissetulekust kõigi võetud laenu- ja liisingumaksete kogusumma. See ei või ületada 40% laenutaotleja sissetulekutest.

SEB erasegmendi müügijuht Evelin Tammearu selgitab, et SEB-s on kodulaenu minimaalne summa 7000 eurot ning maksimaalne oleneb laenutaotleja sissetulekutest, võetud finantskohustuste suurusest ning pereliikmete arvust. Soovitatavalt ei tohiks laenukohustused ületada 30–40% laenutaotleja sissetulekust. Rahaline puhver laenuvõimekuse hindamisel on vajalik, sest laenuvõtja peab pärast laenu võtmist katma oma sissetulekust jätkuvalt ka kõik ülejäänud igapäevakulud. Samuti peab laenuvõtja, kelle laenuleping on seotud Euriboriga, arvestama võimaliku intressimäära tõusuga. Kodulaenu on võimalik võtta maksimaalselt 30 aastaks eeldusel, et kogu laen on tagasi makstud 75. eluaastaks.

Foto: Pixabay

Kui suur peab olema omafinantseering?

Seotud lood:

Luminoris peab vajalik omafinantseering olema vähemalt 20% ostetava objekti turuhinnast. Omafinantseering võib väheneda kuni 10%-ni, kui laenutaotlejale on võimalik kohaldada KredExi käendusel väljastatava laenu tingimusi. Lisatagatise olemasolul võib omafinantseering olla 0%.

SEB pangast laenu taotlemisel peab omafinantseering olema vähemalt 20% korteri või maja ostuhinnast või ehitamisel nende väärtusest. Väiksema omafinantseeringuga on võimalik kodulaenu võtta lisatagatise olemasolul. KredExi käendusel on võimalik taotleda kodulaenu siis, kui vähemalt üks laenutaotleja kuulub KredExi määratud sihtgruppi. Sellisel juhul saab taotleda laenu 10% omafinantseeringuga.

Kas laenu tagatiseks saab olla ainult sissetulek?

Malinovski selgitusel aktsepteerib Luminor mitmesuguseid sissetulekuliike, sh palgatulu, dividende, üüritulu, toetuseid, elatisraha, vanemahüvitist, pensionit ja muid ametlikke sissetulekuid.

„SEB pank aktsepteerib kodulaenu tagatisena ostetavat või renoveeritavat Eestis asuvat eluaset,” tõdeb Tammearu. Laenusumma võib moodustada kuni 80% tagatiseks oleva eluaseme väärtusest. Kui laenu tagatiseks olev eluase ei ole laenuvõtja kodu, siis võib laenusumma olla kuni 60% vara turuväärtusest. „Sissetuleku tagatisel SEB kodulaene ei väljasta,” rõhutab Tammearu.

Kui objekti finantseerimiseks on pangale esitatud laenutaotlus ning vajalikud dokumendid, teeb pank otsuse. Kui kõik sobib, makstakse laen välja. Mis saab aga siis, kui laen on võetud, kuid mingil põhjusel ei saa inimene vahepeal laenu tagasimakseid teha?

Luminorist laenu võtnud kliendil on võimalus taotleda maksepuhkust kuni pooleks aastaks. Ka saab muuta oma igakuist maksetähtpäeva, et seda oma sissetulekute laekumisega paremini kooskõlastada. Kui muuta maksetähtaega kord aastas, on see tasuta. „Kui on näha, et tagasimaksetega on tulemas raskusi, tasub kohe pangaga ühendust võtta, et leida parim lahendus,” soovitab Malinovski.

Tammearu soovitab juba laenu võttes läbi mõelda, kuidas tulla toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, laenusaaja töötasu või muu tulu väheneb või muud kulud kasvavad. Juba laenu võttes tasub kaaluda sobiva kindlustuslepingu sõlmimist ning hoolitseda selle eest, et majanduslikult keerulisel ajal toimetulekuks oleks olemas vähemalt 3–6 kuu igakuiste kohustuslike kulutuste suurune rahatagavara.

Kui siiski on näha, et laenu tagasimaksete õigeaegse tasumisega võib tekkida viivitusi, tasub sobivaima lahenduse leidmiseks kohe panga poole pöörduda. Heaks lahenduseks võib osutuda näiteks ajutine maksepuhkus. Maksepuhkuse ajal tasub laenusaaja vaid intressimakseid.