Korteriühistud esitasid haljastustoetuse saamiseks 139 taotlust. Huvituti puude raiest ja muru korrastamisest

 (1)
Korteriühistud esitasid haljastustoetuse saamiseks 139 taotlust. Huvituti puude raiest ja muru korrastamisest
Shutterstock

Projektis „Roheline õu“ osalemiseks esitas taotluse 139 korteriühistut ja taotletav kogusumma on pisut üle 60 000 euro.

Linnaosadest enim taotlusi laekus Lasnamäelt (31), järgnevad Kesklinn (26), Põhja-Tallinn (21) ja Kristiine (21). Taotletav kogusumma on pisut üle 60 000 euro.
Populaarsemad tegevused, millele toetust küsitakse, on puude raie ja hoolduslõikus ning muru korrastamine. Puude raie puhul on tegemist kalli teenusega, mille puhul korteriühistud on toetusrahast väga huvitatud, pealegi parandab see tegevus hoovide ohutust.
„Projektiga „Roheline õu“ aitame korteriühistutel hoovide heakorrastamise kulusid katta,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „2013. aastal käivitatud projekti raames on nelja aasta jooksul saanud toetust kokku 364 korteriühistut kogusummas ligi 160 000 eurot.“
2017. aasta linnaeelarvest on projektile „Roheline õu“ on eraldatud 40 000 eurot. Maksimaalne toetus on 600 eurot korteriühistu kohta ja toetuse määr kuni 60% kavandatud tegevuste kogumaksumusest.
„Viie aasta eest käivitatud projekti eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja parandada seeläbi elukvaliteeti,“ lisas Võrk. „See projekt on ehedaks näiteks, et elanikud ise saavad ümbritseva keskkonna jaoks palju ära teha - heakorrastatud õuesid tekib üha juurde.“
Toetus on ette nähtud puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks; lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmiseks ja paigaldamiseks, istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks; muru rajamiseks ja sambla tõrjeks; puude raieks ja hoolduslõikuseks ning loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmiseks.
Toetus makstakse välja pärast taotluses näidatud tegevuste elluviimist ja kohapealset kontrolli. Seejärel esitab korteriühistu linnavaraametile hiljemalt 10. septembriks toetuse väljamaksmiseks vormikohase kuluaruande koos lisadega.
Projekt „Roheline õu“ on täienduseks juba aastaid edukalt toiminud „Hoovid korda“ projektile, mille raames toetatakse korterelamute hoovialade korrastamist.
Tallinna linnaeelarvest on viimase kümne aasta jooksul erinevate meetmete kaudu eraldatud korteriühistutele toetusteks kokku 11,6 miljonit eurot. Tallinna 2017. aasta eelarves on korteriühistutele ette nähtud ligi 900 000 euro ulatuses toetusi.