Korstnale peab olema tagatud nõuetekohane juurdepääs. Vaata, millised nõuded kehtivad

 (6)
Korstnale peab olema tagatud nõuetekohane juurdepääs. Vaata, millised nõuded kehtivad
Shutterstock

Suitsulõõrid projekteeritakse ja ehitatakse nii, et neid oleks võimalik üldiselt kasutusel olevate korstnapühkimise vahenditega raskusteta ja ohutult terves pikkuses puhastada (EVS 812-3:2013).

Järgi nõudeid.

Ligipääs puhastamiseks võib paikneda korstna alumises või ülemises osas, pööningul, plahvatuse toimet vähendava ukse või luugi kaudu, lõõri ühendustoru kaudu või kütteseadme kaudu, kuid see peab vastama kütteseadme või korstna tootja juhistele.
Korstna siiber, korstna otsa paigaldatud ilmastikukaitse või ventilaator ei tohi takistada korstna lõõride tavapäraste vahenditega puhastamist.
Kui korstnat puhastatakse ülevalt, peab olema tagatud ohutu töökeskkond. Vaata fotolt, kuidas peaks olema nõuded täidetud.

Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid.
Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil.
Korstnale kõrgusega >1,2 m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega.
Allikas: Päästeamet, (EVS 812-3:2013)