Kesklinna ideekorje lõppeb. Kolemajad peavad kaduma

 (5)
Kesklinna ideekorje lõppeb. Kolemajad peavad kaduma
Madis Veltman

Sel nädalal lõpetab Tallinna Kesklinna valitsus ettepanekute kogumise uue positiivse programmi tarvis.

Kesklinna vanema Taavi Puki sõnul on ligi kaks kuud kestnud ideekorje olnud väga tulemuslik. Kesklinlased hoolivad oma kodulinnast ja selle välisilme parandamisest ning tahavad linna asjus kaasa rääkida.
Taavi Puki sõnul soovis enamik küsitluses osalenuid, et linnapildist kaoksid kõik kolemajad ja korda tehtaks muud silma riivavad paigad, nagu näiteks Keskturg ja selle ümbrus. Konkreetsetest objektidest tõsteti sagedamini esile samuti linnahalli ja Toompargi rekonstrueerimise vajadust.
„Elanike jaoks on kaalukas probleem samuti turvalisus. Aga eks ole elukeskkonna turvalisus ka heakorraga tihedalt seotud,“ tõdeb linnaosa vanem.
Valikvastustega küsitluslehtedel pakutud teemadest märkisid vastanud tihti olulistena ka vajaduse ehitada Aegnale uus sadamakai, karmistada kontrolli velotaksode üle ja toetada asumiseltside tegevust. Omalt poolt oli lisatud näiteks järgmisi ettepanekuid: rajada kesklinna rohkem haljasalasid ja tualette, paigaldada pinke ja prügikaste, anda kesklinlastele tasuta parkimise õigus oma maja juures, ülekäiguradade ette paigaldada valgusfoore ja pikendada neis rohelise tule aega, bussidesse tekitada kohti lapsevankrite ja ratastoolide jaoks.
Ettepanekute esitamise hõlbustamiseks korraldas Kesklinna valitsus ümber oma töö, tegutsedes reedeti mõned tunnid vabaõhukontoris. Täna, 21. aprillil tehakse seda Politseiaias kell 13–15. Ettepanekuid on võimalik saata ka e-posti teel aadressile kesklinna.info@tallinnlv.ee.
Tuleva kolmapäeva õhtul tehakse ideekorjest kokkuvõte konverentsil Hopneri majas.