Katusevahetuse hinnapakkumisi tasub võtta pikalt enne suve


Katusevahetuse hinnapakkumisi tasub võtta pikalt enne suve
Foto: Shutterstock

Kui on plaan suvel katus välja vahetada, tasub hinnapakkumisi küsida juba praegu, ehk enne ehitustööde tippaja algust. Kevadel võib olla raske mõistliku ajaga isegi hinnapakkumist saada, rääkimata soovitud ajaks katusevahetuse tellimisest.

Ehitustöödele ei saa vettpidavat hinnapakkumist enamasti teha üksnes kontorilaua tagant, vaid see eeldab kohapeal objektiga tutvumist. Eriti oluline on see vanema maja puhul, kus pole sageli täpseid ehitusjooniseid ning materjalikulu hindamiseks tuleb teha täiendavaid mõõtmisi. Samuti on mõistlik eelnevalt kontrollida katusekonstruktsioonide ja soojustuse olukorda. Vastasel juhul võib vana katusekatte mahavõtmise järel selguda, et pehastunud sarikad või vettinud ja hallitav soojustus vajavad samuti väljavahetamist, mis suurendab kulusid ning eeldab täiendavat aega nende
tööde tegemiseks.

Taolise mõõtmise ja eelkontrolli tegemine võtab aega, mida ehituse tippajal pole isegi ka ehitusfirmade eelarvestajatel. Kuna praegu on ajaga vabam, siis tasub juba ehitajatega läbirääkimisi alustada, hinnapakkumised võtta ning võimalusel juba ka leping sõlmida. See annab täiendava kindluse, et soovitud ajal on uue katuse materjal ja ehitusmeistrid kohal ning töö saab õigel ajal tehtud.

Seotud lood:

Kuidas katusetöödeks head ehitusfirmat leida?

Juba enne hinnapakkumise küsimist saab arvuti tagant tõusmata teha eeltööd, mis vähendab riski, et satutakse ebakvaliteetset teenust pakkuva ehitaja juurde. Millele siis ehitusfirma valikul tähelepanu pöörata?

  • Seadus- ja maksekuulekus


Esiteks tasub hinnata ehitusettevõtte seaduskuulekust ja maksedistsipliini. Ehitus on erinõuetega tegevusala, millega tegelemiseks peab ettevõte olema kantud majandustegevuse registrisse ning tööl peab olema kutsetunnistust omav vastutav ehitusspetsialist. Kui ehitusfirma on registris olemas, tasub kontrollida maksuvõla puudumist maksu- ja tolliameti veebilehelt ja võimalusel tellida krediidiraport.

Lisainfot maksekäitumise kohta annab ka kvartaalselt tasutud töömaksude info — kui ettevõte on deklareerinud ehitajate töötasuna miinimumpalga, pole asjad selles firmas korras. Kahtlane maksekäitumine võib tähendada ka kahtlast töö kvaliteeti, kuna ümbrikupalku maksvas ettevõttes on sageli töötajate suur voolavus, mis omakorda viib alla meeskonna erialase professionaalsuse.

Järgmisena tasub hinnata ehitusfirma erialast pädevust. 100% usaldusväärset infot võib olla keeruline hankida, ent internetiotsing aitab terad sõkaldest eraldada. Kui mõne ettevõtte paljud kliendid on olnud rahulolematud, siis tõenäoliselt on sellest ka ehitusfoorumites, sotsiaalmeedias või mujal veebis juttu, mis viitab vajakajäämistele ehitustöö kvaliteedis.

  • Varasemad kogemused


Samuti tasub uurida, kas ehitusfirma on väljavalitud katusematerjali varem paigaldanud. Selleks tuleks küsida katusematerjali maaletoojalt, kes on nende volitatud paigaldajad. Usaldusväärsed katusepaigaldajad on kursis uuemate materjalidega ja on läbinud paigalduskoolitused, mille kohta antakse osalejatele alati ka tunnistus ning mida võib ehitajalt näha küsida. Lisaks tasub ehitajalt küsida infot seni tehtud tööde kohta ning võimalusel mõni varasem klient läbi helistada, et uurida töö kvaliteeti, tähtaegadest kinnipidamist ja üldist koostöökogemust. Täiendavat usaldust tekitab ehitaja kuulumine Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liitu.

Hinnapakkumisi tasub küsida ainult neilt ettevõtetelt, kes on eelkontrolli läbinud. Võimalusel tasuks küsida 3–4 pakkumist. Kuidas aga parim pakkumine välja valida? Sageli kipuvad majaomanikud seda tegema üksnes hinna alusel, kuid lisaks tasub arvestada veel mitut näitajat.

Esiteks tasuks eelistada üksnes neid ettevõtteid, kes käisid enne hinnapakkumise tegemist kohapeal objektiga tutvumas. Vastasel juhul võib pakkumine sisaldada puhvreid võimalike ootamatuste tarbeks või proovitakse hiljem kliendile esitada lisaarveid.

Hinnapakkumise selgus ja paindlikkus läbirääkimistel

Teiseks tasub kriitiliselt hinnata hinnapakkumise enda arusaadavust. Tööde etapid, mahud ja kasutatavad materjalid peavad olema pakkumises selgelt lahti kirjutatud ka ehituskauge inimese jaoks.
Kui midagi jääb segaseks, tuleks seda ehitajalt üle küsida. Soovitusi katuse hinnapakkumiste võrdlemiseks leiab näiteks siit.

Viimase viite annab ettevõtte käitumine ja paindlikkus lepinguläbirääkimistel. Kindlasti peab ehitaja nõustuma katusehituseks kirjaliku lepingu sõlmimisega, et oleks üheselt selged töö hind ja maksetingimused, tähtaeg, garantii ja muud detailid. Eelistada tasub firmat, kes on nõus paigaldustöö maksumuse lepingus fikseerima. Kui ehitusettevõte soovib arveldada tööks kulunud aja alusel, näitab see ebapädevust ajakulu hindamisel, mis omakorda ei anna mingit kindlust töö kogumaksumuse osas. Loomulikult võib vana katuse eemaldamisel ilmneda lisatööde vajadus (näiteks kahjustunud katusekonstruktsioonide parandamine või soojustuse vahetamine), ent nende töötunni maksumuse saab eraldi lepingusse lisada.

Väldi võimalusel ettemaksu

Tähelepanu vääriv teema on ettemaks, mida ehitajad sageli küsivad. Eelistada tuleks ettevõtet, kes on valmis ettemaksust loobuma või soovib eelnevat tasumist üksnes ehitusplatsile toodud materjalide eest vastavalt müügiarvetele. Tellija vaates on mõistlikum jagada töö etappideks ning tasuda osade kaupa vastavalt tööde üleandmisele.

Viimasena tuleks lepingusse lisada nõue, et ehitaja peab tõendama hinnapakkumises toodud materjalide kasutamist müügiarvete ja saatelehtede alusel. Nimelt on ette tulnud, et ehitusettevõte on töö käigus asendanud pakutud aluskate või lisatarvikud odavamate analoogidega klienti sellest teavitamata, mis ohustab tootjapoolse garantii kehtivust. Enne nende tõendite esitamist ei tohiks katusepaigalduse eest tasuda või viimast osamakset teha.

Uue katuse paigaldaja tasub valida ainult nende ehitusettevõtete seast, kelle puhul on kõik
eelpool toodud nõuded täidetud. See loob eelduse, et paigaldustöö tuleb kvaliteetne ja uus katus peab pikalt vastu.

Allikas: Monier.ee

LOE LISAKS:

Milliseid vigu tasuks katuse soojustamisel kindlasti vältida?

HINNAVÕRDLUS | Kui palju oleneb katuse hind kattematerjalist?