Katuseredeli astmelauad muudavad liikumise mugavaks ja turvaliseks

 (14)
Katuseredeli astmelauad muudavad liikumise mugavaks ja turvaliseks
Nüüd saab katuseredelile paigaldada ka astmelauad. AS Toode

Alates aprillist on viilkatustel kaldega üle 11 kraadi kohustuslik kasutada kohtkindlaid katuseredeleid või astmeid. Ümartorust redelil on aga madala kalde korral äärmiselt keeruline liikuda. Hoopis mugavamaks ja turvalisemaks muudavad liikumise redelile kinnitatavad astmelauad.

Aastaid on olnud küsimusi katuseredelite ja käiguteede kasutamise vajadusest ja kohustusest. Alates selle aasta aprillist on selles osas saabunud mõningane selgus. Nimelt nõuavad Vabariigi Valitsuse määrus “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” ning Tuleohutuse seadus kõigile katustele kohtkindla redeli paigaldamist küttekolleteni ligipääsuks.
AS Toode müügi- ja turundusjuhi Erki Loigomi sõnul tähendab see lihtsamalt öeldes seda, et iga hoone, mis saab kasutusloa, peab ette näitama katusele statsionaarselt kinnitatud redeli või astmed korstnani pääsemiseks. Reaalses elus on ümartorust redelil madala kalde korral äärmiselt keeruline liikuda. „Selle teema lahendavad edukalt redelile kinnitatavad astmelauad, mis muudavad redeli kasutamise mugavaks ja turvaliseks,“ lisab Erki Loigom.
Erki Loigom meenutab, et EVS812 keelab korstnate katmise täies ulatuses plekiga. Lubatud on korstnamütsid ja sademekatused, kuid korsten peab olemas visuaalselt vaadeldav vähemalt kahest küljest. Juhul, kui see nii ei ole, palub korstnapühkija korstnat katvad küljeplekid eemaldada. Vaid moodulkorstnaid (välja arvatud metallist) on lubatud tootjapoolse heakskiidu korral katta metallist kattega. Sellekohane nõue on jõus juba aastast 2007, kuid Erki Loigomi sõnul on selle järgimise aktiivsus olnud kasin.

Ehitus ja Remont