Kasutusluba on midagi palju enamat kui formaalne nõue


Kasutusluba on midagi palju enamat kui formaalne nõue
Unsplash

Tänapäeval on auto soetamist dokumentideta raske ette kujutada. Ometi polnud selles 1990ndatel midagi ennekuulmatut. Ratsionaalsemal süvenemisel peaks olema samuti ennekuulmatu, et hinnalise majaga ei käi kaasas olulisi dokumente, mis koonduvad terviklahendusena „kasutusloa” nimetuse alla. On loogiline, miks nii seadusandja, pank kui ka kindlustus kasutusluba nõuavad.

Tuleb tõdeda, et ka tänapäeval ei ole kasutusload paljude inimeste jaoks midagi iseenesestmõistetavat. Spetsialistide hinnangul võivad lausa üle poole majadest olla kasutuslubadeta, mida siiski ei põhjusta ainult teadlik vältimine, vaid teadmatus. Näiteks enne taasiseseisvumist ehitatud majadele tuli kasutusluba automaatselt kaasa juhul, kui maja välisilmet ei olnud muudetud. Kui maja oli laiendatud või renoveeritud materjalidega, mis polnud samaväärsed, tähendas see automaatset kohustust kasutusloa järele. See teadmine paljudel inimestel puudubki. Nagu seadus ütleb, ei tohiks kasutusloata majas üldse elada. Kasutusloa olemasolul ei ole seaduslikke probleeme hoone müümisel ning samuti kindlustusega seotud muret seoses kahjude hüvitamisega.

Valdkonda mitte tundva inimese jaoks tähendab kasutusloa hankimisega seonduv väga suurt ajakulu ja energiat vajalike dokumentide ning süsteemide selgeks tegemisele. Iga elektroonilise ehitusregistriga kokku puutunud inimene on teadlik selle keerukusest. Vajalikud dokumendid, täpsemalt nende koostamine, ei ole lihtsamate killast, ning asjatundjad teavad rääkida, et ametnikud kipuvad just suuremates linnades olema eriliselt nõudlikud. Töömaht on suurem, ametnikud on sellevõrra resoluutsemad ja soovivad täpsemat tööd.

Seotud lood:

Kasutusluba on võimalik taotleda valmis hoonele või rajatisele, mis on algse projektiga kooskõlas, millel siseviimistlusest on tehtud elektritööd, olemas pistikud ning seinad kaetud kruntvärviga. Kasutusloa jaoks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele tehniliste dokumentide kogum, mis kinnitab maja tehnosüsteemide ja kandekonstruktsioonide tehnilist korrasolekut. See peab sisaldama nii tuleohutust tõendavaid dokumente, elektripaigalduse auditit, korstnapühkimise akti kui ka ehitise auditit – need kõik näitavad, et maja on elanikule kasutamiseks ohutu.

Ajad on muutunud ning pangad on karmistanud tingimusi laenude väljastamisel. Pank soovib arusaadavalt kindlust, et maja on ehitustehniliselt korras, sh kas kandekonstruktsioonid on varisemisohtlikud või mitte, elektrisüsteemid korras jne. See tingib olukorra, kus kasutusloata ehitise soetamiseks ei pruugita laenu väljastada. Samuti on teada, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on seadnud eesmärgiks korrastada ehitisregister 2020. aasta 1. jaanuariks ning kõik hooned registrisse kanda. Neid hooneid, millel puudub kasutusluba, ähvardab sunniraha.

Ainult kümme kuud tagasi tegevust alustanud Projektibüroo OÜ on kasvanud kiiresti üheksa kompetentse liikmega viljakaks ettevõtteks, kes töötab igapäevaselt muudatusprojektide ja menetluse läbiviimisega ehitisregistris. Nõudlus selles vallas on suur ning kompetentseid pakkujaid, kellel oleks ettevõttes hästi ülesehitatud struktuur ja kvalifitseeritud meeskond, oli vähe. Ettevõtte peamine tegevusvaldkond on kasutuslubade taotlemine, kuid aja jooksul on tööde valdkond laienenud, lisandunud on projekteerimistingimuste ja detailplaneeringutega seonduv, ehitusõiguse taotlemine hoonete ehitamiseks, ehituslubade taotlus ja ehitusloa projektid.

Projektibüroo pakub kompleksset teenust kasutuslubade taotlemisel. Pakume esmast nõu vajalike ehitustööde asjus, et hoone tuleohutuse seisukohast turvaliseks muuta. Tihti on ehituse käigus tehtud muudatusi, näiteks üks aknamõõt vahetatud teise vastu, ära jäetud terrassipiire või hoopis juurde ehitatud üks korrus. See toob kaasa vajaduse koostada muudatusprojekt. Selleks joonistavad kogenud projekteerijad muudatuse kajastused plaanidel, mis lisatakse menetlusse. Seejärel on vaja tuleohutusosadest tuleohutuse auditit, korstnapühkimise akti ja elektripaigalduse auditit ning ehitise korrashoiu dokumenteerimiseks ehitise auditit juhul, kui ei ole säilinud ehituspäevikuid. Projektibüroo saab dokumendid esitamisvalmis kolme-nelja, vahel isegi kahe nädalaga, pärast mida läheb menetlus kohaliku omavalitsuse kätte. Ajahorisont tellimisest kuni kasutusloani on olenevalt omavalitsusest ning hoonest neli kuni kuus kuud.

Kasutuslubade turuliidri Projektibüroo valdkonnaks on väga spetsiifiline, insenerihariduse seitsmendat taset nõudev töö, mis annab õiguse ja kompetentsi ehitise auditite väljastamiseks. Projektibüroo on palganud võimekad inseneriharidusega joonestajad ja projekteerijad. Pikemas perspektiivis on plaan kasutuslubade taotlemisega kindlasti jätkata, kuid samuti laiendada ampluaad ehitusega seonduvas valdkonnas.

www.projektiburoo.ee

facebook.com/projektiburoo