Kas valvekaamerate paigaldamine tagab turvalisuse?


Kas valvekaamerate paigaldamine tagab turvalisuse?
Shutterstock

Oma kodu jälgimist videoseadmete vahendusel ei saa Eesti turvaettevõtete liidu tegevjuhi Kaupo Kuusiku sõnul pidada videovalveks, kuna see pigem aitab pärast paharetti tuvastada, ent ei pruugi pahategu ära hoida.

Mida saab nimetada valvamise mõistes valvamiseks ning millest oleks enamat kasu, kui vaid
see, et mul on olemas pilt, mille abil üritada tuvastada kuriteo toimepanijat?

Videovalve all mõistetakse eelkõige turvalisuse tagamist valveobjektil, kus videosignaal edastab pilti teatud videovalvekeskusesse (näiteks kauplustes, sadamates jne) või turvaettevõttesse.

Turvalisuse tagab videosüsteem ikkagi vaid koos teiste turvasüsteemidega, näiteks liikumisandurite või erinevate läbipääsusüsteemidega. Videovalvesüsteem korteris- eramus aitab täiendada üldist tehnilise valve süsteemi, mitte ei asenda seda. Eelkõige on turvasüsteemi eesmärk ikkagi luua keskkond, mis heidutaks kurikaelu ja muudaks ründe võimaluse minimaalseks, mitte et selle abil püütaks pärast sündmust paharetti.

Mida ütlete korteriühistutele, kes peavad vajalikuks oma valdust videokaameratega jälgida?

Korteriühistute territooriumil on videovalve turvalisuse tagamisel peale väljas kasutatavate mehaaniliste vahendite (aiad, tõkkepuud jne) suurema mugavusastmega ja elanikke mittehäiriv vahend. Pealegi ei saagi linnas alati maja ümber aeda ehitada või tõkkepuid paigaldada.

Seotud lood:

Kindlasti on videovalve tulemuslikum siis, kui kasutada turvaettevõtte teenuseid. Sellise lahenduse puhul jääb ka videosalvestiste haldamine turvaettevõtte kohustuseks.

Millega tuleb arvestada, kui eraisik või korteriühistu soovib salvestada majaümbrust?

Videosüsteemi paigaldamisel välistingimustesse, st avalikku ruumi peab kindlasti järgima teiste inimeste privaatsust (näiteks kaamera salvestab naabruses asuva maja aknais toimuvat, kõrvalasuva eramu hoovi jms). Avalikus ruumis teostava videovalve puhul peavad olema selged viited, et alal on videovalve ja kes seda korraldab, et vajadusel oleks võimalik võtta ühendust.

Pahatihti kasutavad ühistud süsteeme, mis võimaldavad vaid tuvastada mingit tegevust, aga isiku puhul on see praktiliselt võimatu. Salvestise parameetrid on kindlasti tähtsad.

Väga tähtis on ka nimetatud süsteemide korrapärane hooldamine, eriti välistingimustes. Muidu võime olla olukorras, kus vajalikul hetkel pole salvestisega midagi peale hakata.
Lugu on ilmunud EPLi erilehes