Kas kanepibetoonil oleks kohta meie ehitusmaterjalide seas?

 (6)
Kas kanepibetoonil oleks kohta meie ehitusmaterjalide seas?
Shutterstock

Kanepibetooni omadusi on uuritud üle maailma ning leitud, et tegemist on jätkusuutliku ehitusmaterjaliga, mis tagab hoonetes hea soojapidavuse ning mugava sisekliima. Kuigi seda on edukalt ehituses rakendatud nii Põhja-Ameerikas, Austraalias kui ka mitmetes Euroopa riikides. Eestis see materjal kasutust leidnud pole. Aga kas võiks sellel materjalil oma koht olla?

Taru Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengil Markus Paul valmis lõputöö teemal „Kanepibetoonsegude tutvustus ja katsetamine Eesti kliimas“.
Kuigi kanepibetooni häid ehitustehnilisi omadusi on tõendatud läbi arvukate uuringute, puudub niisiis praktiline ehituskogemus siinses kliimas. Viimase aastakümne jooksul on Eestis hoogustunud õlikanepi kultiveerimine, kuid tänapäevaseid kiukanepi töötlustehnoloogiaid pole seni kasutusele võetud. Varasemalt on taime kasutatud peamiselt tekstiilitööstuses, kuid seni on jäänud tähelepanu alt kõrvale kiukanepi potentsiaal ehitusmaterjalina.

Kanepibetoonist rääkides on oluline juhtida tähelepanu termini tinglikkusele. Töö kirjutamise hetkel puudus eesti keeles sisuliselt täpne ning lühike termin kirjeldamaks kanepiluul põhinevaid biokomposiite. Ingliskeelsetest terminitest hemp ning concrete moodustatud ja laialdaselt kasutatav mõiste hempcrete eristub kahest eelnevast selgelt iseseisva tähendusega. Vastavate eestikeelsete mõistete ühendamine on paraku problemaatilisem. Kanepibetooni puhul, erinevalt tavalisest betoonist, kasutatakse tsemendi asemel aga lupja ning harvem ka savi, mistõttu terminit võib pidada ehitustehniliselt eksitavaks.
Kanepiluupõhine betoon (nimetatakse ka kanepibetooniks või kanepilubjaks) on kergsegu, mis saadakse kanepiluude (taime varre sisemine puitunud osa) segamisel sideainega. Kuna materjali tootmisprotsess tugineb looduslikule taastuvale ressursile ja tekitab suhteliselt vähe heit- ning kasvuhoonegaase, tagab hoonetele parema energiatõhususe ning siseõhu kvaliteedi, kasutatakse kanepibetooni üha enam jätkusuutliku ehitusmaterjalina, tõsiseltvõetava ning efektiivse alternatiivina traditsioonilisele ehitusele.

Seotud lood:

Töid tuleks teha soojal ajal

Kanepibetooniga töötades seab lubi mõningad hooajalised piirangud. Ehitustegevus tuleks kindlasti planeerida piisavalt sooja aega, et lubi jõuaks karboniseeruda enne segus sisalduva vee külmumist talveperioodi lähenedes. Enne viimistlustööde alustamist peab kanepibetoon olema küllalt kuiv, et sisalduv niiskus ei tekitaks kahjustusi hallituse või külmakahjustuste näol.
Üldiselt soovitatakse külmemates kliimades segutöid teha kevadel või varasuvel, et enne külmade ilmade saabumist oleks võimalik katta seinad viimistluskihiga. Vajaduse korral on võimalik jätta viimistlemata vaid hoone sisepind, mille kaudu saab toimuda kuivamine ka talveperioodil, eeldusel, et ruumid on piisavalt köetud. Siiski tähendab see, et tellijale ei saa tööd lõplikult üle anda ilmselt enne kevadet. Ehituskulude juhtimise seisukohast pole see kindlasti otstarbekas, ent hädaolukorras võib siiski päästa suurematest probleemidest.

Kivistunud kujul iseloomustab kanepilubjasegusid suur poorsus, madal soojusjuhtivus, kõrge akustiline summutusfaktor võrreldes betooniga ning hea tulekindlus, kasutamata selleks lisaaineid. Sellest tulenevalt on kanepiluupõhiseid segusid võimalik kasutada näiteks soojustava täitematerjalina, katuse- ja seinapaneelidena, müüriplokkidena ja soojustuskrohvidena.
Siiski, madala surve- ja tõmbetugevuse tõttu ei soovitata kanepibetooni kasutada konstruktiivsetel eesmärkidel – kandvaks otstarbeks kasutatava segu mahukaal oleks palju kõrgem, mis suurendaks paraku ka soojusjuhtivust, tulenevalt langenud poorsusest.
Lõputööga saab põhjalikult tutvuda siin.