Husqvarna Eesti juht Jaanus Vahesalu valiti ka Husqvarna Soome tegevjuhiks


Husqvarna Eesti juht Jaanus Vahesalu valiti ka Husqvarna Soome tegevjuhiks
Husqvarna

Alates 1. maist valiti Husqvarna Eesti tegevjuht Jaanus Vahesalu juhtima ka Husqvarna Soome (OY Husqvarna AB) tegevust. Perspektiivses plaanis on ühildada kahe ettevõtte tugiteenused.

„Kindlasti saab see olema suur väljakutse, sest Soome on kordades suurem riik kui Eesti ning vastutus on sellega seoses samuti oluliselt suurem. Tavapäraselt tullakse Soomest Eestisse ettevõtteid juhtima, mitte vastupidi ja seetõttu on huvitav näha, kuidas Soome edasimüüjad ja kolleegid aktsepteerivad väikesest Eestis tulnud juhti. Organisatsioonile annab see kindlasti palju juurde, sest suudame vastastikku oma kogemusi jagada. Mõlemas organisatsioonis töötavad väga tublid ja kogenud inimesed, kellelt on palju õppida,“ kommenteeris Jaanus Vahesalu.
Husqvarna Eestis jätkub töö endistviisi, kuid selle erisusega, et nüüdsest on igapäevases töös rohkem kontakte soomlastega ning vähem lätlaste ja leedukatega, sest eelnevalt moodustas Baltikum ühe meeskonna (raporteerimise üksuse). Praeguseni on tugiteenuseid (raamatupidamine, logistika, turundus) ettevõttele pakkunud Husqvarna Leedu, kuid plaanis on alustada arutelu tugiteenuste ühendamise üle Soomega.

Husqvarna Eesti tegevjuht Jaanus Vahesalu. Husqvarna

Jaanus Vahesalu on Husqvarnas töötanud 14 aastat alustades 2003. aastal müügispetsialistina. 2007. aastal sai temast Husqvarna Eesti müügijuht ning 2009. aastal Husqvarna Eesti tegevjuht. Vahesalu on õppinud nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka EBSis, kus hetkel on tegemas Executive MBA-d. Lisaks sai ta aasta tagasi Luua Metsanduskoolist raietöölise 3. taseme kutsetunnistuse, mis annab talle õiguse töötada professionaalse raietöölisena.