Hea võimalus kontrollida ehitusettevõtja maksejõuetusandmeid!


Hea võimalus kontrollida ehitusettevõtja maksejõuetusandmeid!
Foto: Pixabay

Alates 18. juunist on Ametlikes Teadaannetes võimalik maksejõuetuse andmete otsinguga kiirelt leida inimeste ja ettevõtete maksejõuetusandmeid. Nii saab igaüks avalikult kontrollida, kas isiku suhtes on alustatud pankroti- või võlgade ümberkujundamise menetlust. Andmed on Ametlikest Teadaannetest avalikult kättesaadavad kuni menetluse lõppemiseni. Menetluse lõpetamise teadaanne on avalik kolm aastat.

Oluline on, et majandustegevuses osalevate isikute suhtes oleks nende lepingupartneritel kindlus, et osapooltel ei ole maksejõuetusest tulenevaid takistusi lepingu täitmisel. Lihtne maksejõuetusandmete kättesaadavus nii siseriiklikult kui Euroopa Liidu ühtses majandusruumis aitab kaasa majandustegevuse usaldusväärsusele ja tõrgeteta toimimisele.

Ka seni olid nii pankrotimenetluse kui ka võlgade ümberkujundamise menetluse teadaanded Ametlikes Teadaannetes avalikult kättesaadavad, kuid nende leidmine on uue otsinguga muudetud lihtsamaks.

Maksejõuetusandmete registri loomine on ette nähtud asjaomase Euroopa Liidu määrusega. Edaspidi on kavas need andmed koos lihtsa otsinguga kättesaadavaks teha üleeuroopaliselt e-õiguskeskkonna portaalis.

Uus Ametlike Teadaannete otsingusüsteem on kättesaadav siit.

LOE LISAKS:

Kuidas teha kindlaks, kas ehitaja oskab maja ehitada?

Ettevaatust! Eraisikutest üürileandjad on hakanud nõudma üürnikelt erinevaid lisatasusid