1/1

1. LOE VEEL PÕHJUSTEST

Mikroorganismide tekke põhjused ning mõjutegurid fassaadil

Sõltuvalt objekti asukohast
• Klimaatilised keskkonnatingimused (sademed, udu, temperatuur, õhuniiskus)
• Geograafilised keskkonnatingimused (linn/maapiirkond, maapinna kõrgus/sügavus,
hoone suund)
• Otsene hoone ümbrus (haljasala, puud, põõsad, põllud, veekogud, õhu kvaliteet)

Sõltuvalt ehituskonstruktsioonist
• Sokli väljaehitus (soojustusmaterjal, kaitse pritsmete eest, isolatsioon jne)
• Paisumisvuukide detailne väljaehitamine, läbiviikude (aknad, uksed, ribikardinad)
kinnitamine jne
• Fassaadi kaitse (vee äravoolud, veerennid, aknalauad, piisavalt laiad katuseräästad jne)

Sõltuvalt ehitusprotsessist
• Kasutatud ehitusmaterjalide ebapiisav tardumis-/kuivamisaeg
• Üksteisega mittesobivate toodete/süsteemide kasutamine
• Asjatundmatu töötlemine
• Puuduv/vale alusviimistlus järgmiste kihtide jaoks
• Puuduv preventsioon (nt lõppkihtide biotsiididega töötlus)

1/1