Elektriseadmeid ära tänapäeval veetorustiku külge maanda!

 (9)
Elektriseadmeid ära tänapäeval veetorustiku külge maanda!
Shutterstock

Kui sa saad oma korteris vanni, radiaatori või kraanikausi küljest elektrilöögi või ebameeldiva särina osaliseks, siis on üldjuhul selle põhjuseks torustikega ühendatud maandused. Vool liigub seadmete korpuste kaudu torustikesse ja sealt edasi maasse. Tänapäeval nii maandust lahendada ei tohiks.

Maandus töötab vaid juhul, kui see on nõuetekohane või kui see üldse eksisteerib. Eesti on täis aastakümnete eest ehitatud hooneid, kus juba ehituse käigus maandust eraldi ei ehitatud ning levinud kombe kohaselt ühendati seadmete (elektripliidid, pesumasinad jms) korpused hoonete veetorustiku külge.
Ehitamise hetkel ja arvatavasti ka hiljem toimiski maandus suurepäraselt, kuni ühel hetkel veetorustik amortiseerus ning vahetati kas osaliselt või täielikult välja. Piisab uuest veesõlmest või osaliselt metalltorustiku asendamisest plasttorudega ning kogu hoone maandus katkes. Rikkis isolatsiooniga elektriseadmed hakkavad aga endast märku andma.

Praktikas on küllaga näiteid, kus kortermajas ühes või teises korteris kaebavad elanikud, et saavad vanni, radiaatori või kraanikausi küljest elektrilöögi või kerge ebameeldiva särina osaliseks. Reeglina on selliste ilmingute põhjuseks just torustikega ühendatud maandused. Kui varem liikusid voolud läbi seadmete korpuste torustikesse ja sealt edasi maasse, siis maaühenduse katkestamise kaudu plastseadmetega olukord muutus ning voolul tuli hakata leidma uusi teid maasse pääsemiseks. Nagu varem kirjeldatud, otsib vool kohta, kus takistus on väikseim ja nii see võibki olla suvaline inimene kraanikausi või vanni kõrval.

Seotud lood:

Uitavad voolud tuleb saada kontrolli alla

Probleemsemaks teeb asja see, et torudesse lekkiva voolu põhjustanud elektriseadme omanik ei pruugi asjast ise midagi teada ning võib naabri kaeblemist kergekäeliselt ulme valdkonda kuuluvaks liigitada. Tegelikult on aga asi sellisel juhul tõsine ja olukorra lahendamist tuleb vaadata tervikuna terve hoone ulatuses. Eelnevat teksti tähelepanelikult lugenu mõistab, et nähtavasti tuleks tekitada majas uitavale voolule võimalus kergemalt maasse pääseda.

See tähendab, et maja torustikud tuleks maandada! Tegelikult tuleks maandada mitte ainult vee- ja kanalisatsioonitorud vaid ka gaasitorud ja muud metalltarindid. Sellist tegevust nimetatakse potentsiaalide ühtlustamiseks. Ainult sellise tegevusega saab majas uitavad voolud kontrolli alla.
Maandusega seonduv ei ole teoreetiliselt väga keeruline teema. Piisab sellest, kui jätta meelde, et voolul on omadus otsida maasse pääsemiseks lihtsamat teed ning kui me talle selleks sobivat võimalust ei loo, otsib ta endale tee ise ning sellisel juhul võivad tagajärjed olla ettearvamatud.

Hea teada maanduse kohta

• Kortermajades tuleb maandus lahendada ühe tervikuna ning kindlasti ei tohi maandada ühte korterit eraldi, kuna see toob esile mitmed uued ohud.
• Maanduskontaktiga pistikupesade kasutamine ilma tegelikult maanduse olemasoluta on rangelt keelatud. Täiesti lubamatu ja lausa eluohtlik on maandusega pistikupesa taga ühendada maanduse klemm neutraalklemmiga. Viimane tegevus on toonud kaasa inimohvreid!
• Maandusseadet ja maandusvõrku tuleb lasta regulaarselt üle mõõta, sest kui maandusjuhid on katkenud või maandusseade pinnases ära roostetanud, pole neist oodatud kasu.
Maandussüsteemide ehitus tuleb jätta asjatundjate hooleks!