Ehituserialade kutseõppurid astuvad võistlustulle


Ehituserialade kutseõppurid astuvad võistlustulle
Müürsepp paneb oma oskused proovile. SA Innove

4.–5. mail toimub Eesti Näituste messikeskuses kutsehariduse suursündmus Noor Meister 2017. Kahel päeval toimuvatel kutsemeistrivõistlustel võtavad mõõtu 14 noort ehitusviimistlejat, 12 ehituspuusepa, 10 plaatijat, 8 keskkonnatehnika lukkseppa ja 6 müürseppa. Kokku osaleb kutsemeistrivõistlustel ligi 400 kutseõppurit 31 erialal.

Seitsmendat korda koondab Noor Meister kaheks päevaks Tallinnasse kokku Eesti kutsehariduse. Seni suurimal kutsemeisterlikkuse võistlusel selguvad riigi parimad sirguvad meistrid erialadel, nagu ehitusviimistlus, plaatimine, müüriladumine, IT, keskkonnatehnika lukksepatöö, hooldustöö, mehhatroonika, restoraniteenindus ja paljud teised. Ehituserialadel astuvad võistlustulle kokku 50 kutseõppurit 14 koolist.
Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor Indrek Peterson: “Pole kahtlust, et Noorel Meistril on oluline osa kutsehariduse populariseerimisel, mis võimaldab tulevastel õppuritel lähemalt tutvuda erinevate kutsealadega ja seeläbi näha ka reaalseid tööprotsesse, mille tulemusena valmivad kutseõppuritelt kõrget kutsemeisterlikkust eeldavad võistlustööd. Ehitus on kindlasti valdkond, kus kutseõppe võimaluste tutvustamine ja populariseerimine vajab täna rohkem kui kunagi varem taolist tähelepanu.”
“Ehitussektoris on väljaõppinud spetsialistide osakaal täna kõigest 40%, mis näitab, et nõudlus väljaõppinud spetsialistide järele on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Ehitusettevõtjate esindajana võin tänastele kutsevaliku ees seisjatele kinnitada, et ehitussektoris leiab erialase töö ja konkurentsivõimelise palga iga kutseõppe läbinud kutseline ehitaja,” rääkis Peterson.
Kutsemeistrivõistlused muudab põnevaks see, et etteantud tööülesanded tuleb kvaliteetselt teostada väga piiratud aja jooksul.

Seotud lood:

Näiteid võistlusülesannetest

Ehitusviimistlejate võistlusülesannete hulka kuulub seina tapetseerimine, ukse viimistlemine ja seina kujundamine vabatehnikas. Kolme ülesande sooritamiseks kahel seinal on aega vaid 10 tundi.
Ehituspuusepad valmistavad vastavalt ette antud joonisele kelpkatuse konstruktsiooni. Töö teostamiseks kasutatakse nelikanthöövelmaterjali ristlõigetega. Konstruktsiooni teostamiseks on aega 13 tundi.
Plaatijate võistlustööks on vabadussamba kujutamine plaaditaval pinnal (1488x1041cm), kusjuures vabadussamba alumine pind sisaldab 3D-elementi ning töö peab valmima 10 tunniga.
Keskkonnatehnika lukkseppadel seisab ees radiaatorite seina panemine viie tunniga, terastorude keermestamine ja konfiguratsiooni valmistamine kahe tunniga ning vasktorudest kõvajoodise abil ruumilise kujundi valmistamine kolme tunniga.
Müürsepad laovad 12 tunni jooksul joonise järgi gooti avadega seinafragmendi ning vuugivad seina fassaadiosa. Ladumisel kasutatakse auk- ja silikaattelliseid.
Elektrikute erialaseid teadmised pannakse proovile kirjalikus testis. Praktilisteks võistlusülesanneteks on etteantud joonise ja elektriskeemi järgi kuiva läbikäidava ruumi valgustuse üles seadmine ning elektrimootori juhtimis-skeemi koostamine ja paigaldus niiskes tehnilises ruumis. Aega on noortel elektrikutel üheksa ja pool tundi.
Lisaks kutsemeistrivõistlustele toimub Noor Meister 2017 üritusel haridusmess, kus kutseõppevõimalusi tutvustavad 28 kutse- ja rakenduskõrgkooli. Erialavalikul on abiks Rajaleidja karjääri-ala ja 11 töötuba ametite katsetamiseks.
Alates 2006. aastast koordineerib noorte kutsemeistrivõistlusi Eestis SA Innove, valmistades ühtlasi noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistrivõistlusteks EuroSkills ja WorldSkills.