1/1

1. Loe lisaks, mis on BIM ja e-ehitus

Mis on BIM?

Digitaalehituse ehk e-ehituse alla mõeldakse ehituses kasutatavaid infotehnoloogilisi lahendusi. E-ehitust on võtnud vedada 2015. aasta lõpust digitaalehituse klaster. E-ehituse projekti eesmärk on leida parimad viisid Eesti ehitusvaldkonna digitaliseerimiseks, et luua kõigile ettevõtetele turul võrdsed võimalused, muuta ehitusprojektide teostamine ühtseks ja kõigile läbipaistvaks ning vähendada e-lahenduste kaudu nii ehitusprojektide raha- ja inimressursi kui ka materjali kulu.
BIM on lühend terminist Building Information Modeling (ehitise infomudel). Mõned ütlevad, et BIM on teatud tüüpi tarkvara. Mõned ütlevad, et BIM on hoonete virtuaalne 3D mudel. Teised ütlevad, et BIM on protsess või BIM pole midagi enamat kui strukturaalse andmebaasina organiseeritud kõikide ehitusandmete kogum, millest on lihtne teha "visuaalseid" ja "arvulisi" päringuid. Tegelikult ongi BIM kõike seda ja enamgi veel.
Põhimõtteliselt saab kõik alguse hoone digitaalsest 3D mudelist. See mudel on aga palju enamat kui ainult geomeetria ja visualiseerimiseks peale pandud ilusad materjalid. BIM mudel koosneb hoone ehitamiseks kasutatud ehitusdetailide virtuaalsetest vastetest.
Arvuti keskkonnas on võimalik hoonet testida ja mõista selle käitumist veel enne kui tegelik ehitamine algab. Kuna BIM mudeli andmeid hoitakse tsentraalselt, siis igasugune muudatus hoone projektis kajastub automaatselt kõikides vaadetes nagu korruseplaanid, lõiked ja vaated. See võimaldab lisaks dokumentatsiooni kiiremale loomisele ka ranget kvaliteedi hoidmist.
Koos mobiilsete tehnoloogiate nagu tahvelarvutite saabumisega on BIM muutunud kättesaadavaks ka väljaspool kitsast professionaalide ringi.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et BIM on protsess, mille abil genereeritakse ja ühtlustatakse infot projekteerimise, ehitamise ja haldamise jaoks – seda kogu hoone elutsükli vältel. BIM võimaldab osapooltel ligipääsu ühele infomudeleile samal ajal kasutades selleks erinevaid koostoimivaid tehnoloogilisi rakendusi.

1/1