10 tüüpviga viilkatuse ehitamisel, mis lühendavad selle eluiga märgatavalt


10 tüüpviga viilkatuse ehitamisel, mis lühendavad selle eluiga märgatavalt
Shutterstock

Millised on põhilised vead, mis viilkatustel pidevalt silma hakkavad?

1. Vana katuse uuendamisel jäetakse pehkinud ja kandevõime kaotanud sarikad välja vahetamata. Kas see on ikka koht, kust kokku hoida? Arvestama peab sellega, et mingil hetkel annab see pehkinud koht järgi.

2. Tuulutus jääb tegemata. Tagajärjeks on pidevalt niiske katusekonstruktsioon, mis on hea kasvupinnas hallitusele. Märg soojustus ei täida oma ülesannet. Talvel on katus jääs, tekivad jääpurikad. Selleks, et niiskus konstruktsiooni ei kahjustaks, tuleb anda veeaurule väljapääs tuulutuskanalite kaudu. Tuul tuleb juhtida räästast sisse ja harjalt ja/või viilu otstest välja.

3. Tuuletõke ja aluskate all in 1. Juba vanasõna ütleb, et see, mis kõlbab kõigeks, ei kõlba tegelikult mitte millekski. Nii hull selle aluskattekilega vist ei ole, aga head tulemust on väga raske saavutada. Tuuletõke peab moodustama õhutiheda kaitse soojustusele. Nii kui unustatakse mõni augukene või rebenenud koht paikamata, on tulemuseks maha jahutatud piirkond/lekkekoht. Kui katusel saab veel sarikate vahel selle kile kuidagi korralikult paika, siis seinaga ühendamine on peaaegu et võimatu ettevõtmine. Kui materjalis võid ehk kokku hoida, siis korralik töö on kordades aeganõudvam kui tuuletõkkeplaadi ja aluskatte eraldi paigaldades.

4. Korstna ümbrused ja muud läbiviigud lekivad. Ülespöörded jäetakse liiga lühikesed. Tüüpiline on korstna tagune, kus on tihti aluskattekile kortsus nii, et võimaliku vee tekkides see sinna kotti vajub ja ära voolata ei saa.

Seotud lood:

5. Vana katus jäetakse katte vahetusel rihtimata. On olukordi, kus rihtimine rikub hoone välisilme ja toob kaasa rohkem kahju kui kasu, kuid 99% juhtudel on rihtimine võimalik ilma hoone üldilmet rikkumata. Vähemalt sellises ulatuses, et ebatasasused silma ei hakka. Väga paljud ehitajad on väitnud, et kui hinnapakkumises ei ole sõna „rihtimine“ sees, siis katust ka ei rihita.

6. Aluskattekile parandatakse valede teipidega. Aluskate on mõeldud tiheda katusekatte alla paigaldamiseks, et allatilkuv kondensvesialuskatte parandamine räästa kaudu hoonest välja juhtida. Aluskattekile paigaldamise käigus juhtub aga tihti, et tekib augukesi või rebendeid, mida on vaja parandada. Paranduseks kasutatakse „mäkaiveri“ teipi (see hõbedane teip, mida igale poole pannakse). On tulnud ette ka juhuseid, kus kasutatakse tavalist pakketeipi. Aluskattekile teipimiseks sobib vaid selleks otstarbeks mõeldud teip. Kui ei tea milline, siis küsi kile tootjalt või müüjalt. Põhiline, et teip täidaks oma ülesannet nii kuumas kui külmas. Mäkaiveriteip näiteks külma ei kannata.

7. Kasutatakse märga puitu. Katusekonstruktsioonides kasutatav puit peab olema alla 20% niiskusesisaldusega (kuiv puit ei mädane). Kui kasutatakse märga puitu, on oht hallituse tekkeks ja puidu mahukahanemisega tekkivate kujumuutuste ja pragude tõttu kannatab töö kvaliteet. Kuna märg puit on odav, siis paigaldatakse märga puitu. Kui tellija ei tea ja ei kontrolli, siis ongi suur oht probleemide tekkeks.

8. Puudulik soojustus. Kehvasti paigaldatud soojustus toob endaga kaasa suuremad küttearved ja jääpurikad.

9. Katuse tuulutus katkestatakse korstnate ja katuseakendega – tuulutust kinni panna ei tohi. Aitab, kui tuulutus kõrvalsarikate abil katkestusest mööda juhtida.

10. Tööohutus on puudulik. Katuselt kukkumine lõpeb tavaliselt tõsise vigastuse või surmaga. Sellegi poolest on turvavarustuse kandmine teisejärguline. Mõtlema hakatakse alles siis, kui keegi alla kukub.
Allikas: Lähemalt saab lugeda siit.