Bioloogiline maja Taanis

Taani arhitektuuribüroo Een til Een loodud ühepereelamut peetakse maailma üheks esimeseks täielikult ökoloogiliseks majaks. Hoone valmis Taani keskkonnaministeeriumi tellimusel pilootprojektina ja projekti eesmärk oli välja töötada kaasaegne eluasemekontseptsioon, mis on inspireeritud C2C (Cradle to Cradle – eesti k „hällist hällini”) filosoofiast. Lühidalt tähendab C2C mudel, et tooteid arendatakse viisil, et need oleksid 100% ümbertöödeldavad tööstuslikeks või bioloogilisteks algosadeks, vähendades energiakulu ja uute toormaterjalide kasutuselevõttu ning kasutades ressursina jäätmeid, pakkudes seeläbi lahendust kliimaprobleemile ja ülemaailmsele eluasemekriisile.