Kuna Eesti kliima ei soosi terrassi rajamist otse maapinnale, siis tuleb tööd alustada aluskonstruktsiooni või vundamendi ehitamisest. Soovitav on igasugune vundament ehitada maapinna külmumispiirist allapoole – vähemalt ühe meetri sügavusele. Vundamendi ehituseks on mugav kasutada Fibo plokke, kuid valikuvõimalusi on tegelikult veel üsna mitu, alates armeeritud betooni valust kuni aianurgas seisvate ja oma otstarvet ootavate vanade vundamendiplokkideni. Samuti saab terrassi edukalt rajada ka vaivundamendile. Soovitav on vundamendi ümbrus pinnasest täielikult tühjaks kaevata ning täita see liivaga, et vältida hilisemat taimede paljunemist terrassi all.

Tugiraamistik ja terrassilauad

Järgmiseks sammuks on prussidest tugiraamistiku ehitamine koos vahetaladega, kuhu kinnitatakse pealise lauad. Sarnaselt terrassilaudadega peavad ka vahetalad ehk roovid olema immutatud puidust. Alusroovituse levinumaks materjaliks on prussid mõõtudega 50x100 mm või 50x150 mm. Kumba eelistada, on juba maitse ja terrassi kõrguse küsimus. Väliterrassi ehitusel kasutatav puitmaterjal peab kindlasti olema ilmastikukindel, sest harilik töötlemata laud mädaneb välitingimustes mõne aastaga ning laua sile tekstuur muutub vihmaga eluohtlikult libedaks.

Tüübilt enamlevinud terrassilaudis on kas sile või rihveldatud. Mida eelistada, on jälle maitse küsimus. Niiske sile laudis on jala all pisut libedam kui rihveldatud. Teisest küljest kogub rihveldatud laudis oma soontesse pisut rohkem prahti ja paljajalu on mugavam käia jällegi mööda siledat laudist.

Samuti on sel kevadel uudiseks kahepoolsed terrassilauad. Laua profiil on eriline just sellepoolest, et seda võib paigalda mõlemat pidi, vastavalt sellele, millist sooneprofiili eelistatakse. Terrassi ehitamiseks on kõige tavapärasem ja kättesaadavam materjal traditsiooniline männi- või kuusepuit, aga saab ka ehitada lehisest, mis on kaunis ja äärmiselt vastupidav. Edasi saab jätkata juba terrassilaudade paigaldamisega. Siinkohal tasub silmas pidada, et suurema terrassi puhul laudu jätkates jääksid jätkukohad erinevatesse kohtadesse. Muidu jääb jätkatud osa inetult silma paistma.

Kinnitusvahendid olgu ilmastikukindlad

Kõige levinum ja ilmastikukindlam viis on kinnitada lauad kuumtsink peitpeaga naeltega mõõdus 2,8×75 mm, kuid selleks tööks on olemas ka spetsiaalsed kruvid. Kindlasti tuleb laud kinnitada iga alusroovituse prussi külge. Kuumtsink nael on piisavalt kare, mis ei anna järele ka puidu kuivades. Kindlasti ei tohiks siin kasutada kipsi-, külmtsink- või kollased tsingitud puidukruvisid, sest need on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes ega pea välitingimustes tavaliselt üle ühe-kahe hooaja vastu. Samuti kipuvad need korrosiooni tõttu laudise välimust rikkuma.

Terrass reguleeritavatele jalgadele

Põnevaks lahenduseks on ka reguleeritavad terrassijalad, mis annavad võimaluse rajada stabiilset terrassi ka ebatasasele pinnale. Plastikust reguleeritavatele terrassijalgadele saab ehitada kiirelt nii ajutise terrassi suvekohvikule, katuseterrassi kui ka püsivalt mõnusa terrassi koduhoovi. Sellise lahenduse tarvis ei ole vaja ka nii kapitaalseid pinnase- ja vundamendi ettevalmistustöid planeerida.
Terrassijalgade eripära peitub suures koormustaluvuses (seda kuni 800 kg alusposti kohta) ja reguleerimisvõimaluses. Terrassijalgu on võimalik reguleerida alates 17 mm kuni 1 meetrini, kasutades selleks erinevate kõrgustega jalgu ning pikendustarvikuid.

Kui tavapäraselt on väga oluline õigesti ette valmistada terrassi kandekonstruktsiooni aluspind, siis reguleeritavaid terrassijalgu kasutades piisab vaid maasse augud kaevata, täita need killustikuga ning tihendada pinnasetihendajaga. Vajalik on, et jala aluspind oluliselt ei liiguks ning ei oleks külmakerkimisele aldis. Terrassi aluse rihtimine ühele kõrgusele on samuti tavapäraselt üpris aeganõudev töö, kuid reguleeritavate terrassijalgade puhul ei oma tähtsust aluspinna ebatasasusest tingitud kõrguse vahed. Terrassi rihtimine käib lihtsalt terrassijalgade õigesse kõrgusesse keeramisega. Paigaldusjuhendi kohaselt tuleb kinnitada pealisplaadid soovitud vahega prussi külge, lisada ja loodida paika otsmised terrassijalad, seejärel paigaldada keskmised terrassijalad ja veenduda, et nad oleksid tugevasti vastu aluspinda. Kui kandvad prusside liinid on paigas, saab alustada pealislaudise paigaldusega.

Allikas: Puumarket