Kui ajad on ärevad nagu praegu, oleks inimesele üsna omane teha asju tasa ja targu, suuri otsuseid rohkem kaaluda, aga hetkel tundub, et hoog ei rauge.

Huvi üürikinnisvara vastu kasvab

Viimastel nädalatel on üüriturust olnud küllaltki palju juttu sõjapõgenikega seoses. Kinnisvaraportaalide väitel laialdasem huvi üürikodude vastu alles saabub ning üürituru osakaal ja maht kasvab jõuliselt. Alustuseks tõesti sellepärast, et hetkel on erakorraline nõudlus sõjapõgenike tõttu, ja ka see ei näita rahunemise märke. Seal, kus on, sinna tuleb juurde ja sellepärast on mitmed kinnisvaraomanikud toonud oma vara üüriturule — nõudlus ju kasvab.

Teiseks kasvab üürituru osakaal seetõttu, et üürikorterite maht suureneb tänu strateegiliste üürikodude arendajatele ehk neile kinnisvaraarendajatele, kes ehitavad korterid välja üürimiseks ja mitte müügiks. See lisab üüriturule kvaliteeti ja stabiilsust üürikodude üürnike jaoks. Tõsi küll, üürimajade ehitamise teeb praegune aeg keeruliseks, sest ehitushind tõuseb väga kiiresti ning liiga kiire kasv ei jäta ruumi üüritootlusele. Ent üldine üürikodus elamine on hoogu kogumas. Asi pole selles, et eestlane ei tahaks kodu omada, vaid üüripinnal elamise tingib kinnisvara kättesaadavuse vähenemine — kinnisvarahinnad on tõusnud kiiremini kui sissetulekud. Muidugi pean ma silmas eelkõige Tallinna ja Tartut, aga ka Pärnus on nähtav üürikodude lisandumise trend.

Üüritooltlused surve all

Üüritootlused on jätkuvalt suure surve all, sest kinnisvarahinnad kasvavad kiiremini kui üürihinnad, mida survestati koroonaajal hoopis allapoole liikuma. Mõju avaldavad ka kõrgemad energiahinnad, mis sunnivad samuti üürnikke otsima mõistliku kõrvalkuluga üürikodusid.

Investorite vaates võiksid üürikodude tootlused olla kõige atraktiivsemad väiksemates linnades, kus tootlused on jätkuvalt 7-8% juures, samal ajal on need Tallinnas ja Tartus 3-5%. Üüriäri tuleks näha pigem mahuärina, üksikud korterid ei pruugi täna enam oodatud tootlust pakkuda.

Kuna valdav osa üürikodusid on jätkuvalt suuremates magalapiirkondades, kus asub enamik vanematest ja keskmiselt kehvemas seisukorras olevatest hoonetest, on eriti oluline eristuda ja kasvada kvaliteedile rõhku pannes. Seega tuleks tõsta nende korterite kvaliteeti ja mitte pelgalt hinda.

Üürikinnisvara annab elukoha vajajale paindlikkuse, mida kaasaja inimene aina rohkem hindab ja vajab. Samas, kui kvaliteet ja hind kooskõlas ei liigu, jääb üüriturg nišiäriks ega normaliseeru nii nagu mujal Euroopas.