Kui igapäevaselt ümbritseb meid terve spekter värvitoone, siis miks ikkagi on nende õige kasutus niivõrd oluline? Lapin toob näite linnaruumist — kui arhitektid teeksid liiga palju oranži või punase fassaadiga maju, siis suure õhuniiskuse korral muutuks ka interjööris valgus punaseks. “Inimene peab tundma end oma elukeskkonnas meeldivalt,” leiab värvimeister. “Värv peab olema harmoonias keskkonnaga. Kui ümberringi on kõik roheline, siis ei ole mõtet sinna rohelisi maju enam teha,” jätkab ta. “Et linnaruum oleks silmale ilus, on oluline tunda ja tunnetada värviteooriat.”

Miks on värv oluline ja kuidas värvid meid iga päev mõjutavad?

Ühtset värviteooriat olemas ei ole. Kõik sõltub sellest, kus inimene elab ehk keskkonnast. Keeleteadlased on välja uurinud, et tundras on lumel sada nimetust, rohelisel aga kõigest üks-kaks. Džunglielanikel jälle on vastupidi — rohelisi nimetusi on keeles sadakond, kuid vasteid valgele palju vähem. Värvide kasutus on seega seotud keskkonnaga. Ka Tallinnas elades eksisteerib kõrvuti mitu värvikeskkonda. Inimene, kes elab agulis, on ümbritsetud hoopis teistest värvidest kui inimesed, kes elavad näiteks Lasnamäel.