Hübriidtöö mudel ei ole tegelikult uus avastus, kuid praegusel ajal on see ettevõtetes märksa rohkem aktsepteeritud. Füüsilist töökeskkonda kasutatakse sel juhul peamiselt näost näkku kohtumisteks ja koostööks.

Paljudele seostub kaugtöö võimalusega ühildada paremini töö- ja eraelu, mis omakorda aitab toime tulla stressiga. Samas võib vähene vaheldus ja päevast päeva kodus olemine pärssida loovust ning sotsiaalsete sidemete tekkimist. On täiesti tavapärane, et kaugtöötajad ei lahku päeva jooksul kordagi koduseinte vahelt. Sellisele kapseldumisele pakubki suurepärast vaheldust just hübriidtöö.

Et aidata sul paremini mõista selle töövormi võimalusi ja väljakutseid, oleme loonud kokkuvõtte erinevatest põhjalikest nõuannetest, millega saab tutvuda AJ Toodete blogis.

Nagu öeldud, peab hübriidtöö puhul kohenema uute oludega ka kontor. Vaadelgem siis mõnd tegurit, mida selle töötajasõbralikumaks muutmisel ja sisustamisel arvesse võtta.

Neli sisustusideed, mida rakendada hübriidkontoris

1. Panusta väiksematele nõupidamisruumidele

Enamik koosolekutest toimuvad väikestes rühmades, mistõttu ei pruugi suured konverentsiruumid olla enam otstarbekad. Vajadusel sea sisse kompaktsemad nõupidamisruumid. Pea meeles, et sageli osalevad kohtumistel inimesed ka veebisilla vahendusel, mistõttu on oluline varustada ruumid kiire võrguühenduse ja vajalike seadmetega.

2. Loo keskkond, mis soosib suhtlust

Sotsiaalsed vajadused on liikuma panev jõud, mis toob inimesed kontoritesse. Hinda töökeskkonda sellest vaatenurgast, et oleks mugavalt sisustatud puhkeruum, hubane kööginurk või mõni avatud ala, mis soosiks suhtlemist.

3. Tee ruumi uute ideede sünnile

Milline on hetkeolukord kontoris? Kas vajatakse pigem püsivaid töökohti või tuleks investeerida paindlikesse lahendustesse, kus on kombineeritud hõlpsasti kohandatavad ühistööalad privaatsemate tööruumidega? Innovatsiooni ja loovust kannavad edasi spontaansed kohtumised, mille käigus omavahel ideid vahetatakse. Sellised mitteametlikud mõttevahetused toimuvad sageli just büroo avatud aladel.

4. Igaüks vajab vahel privaatsust

Kontori jagamine väiksemateks tsoonideks aitab luua parema töökeskkonna ja pakub mitmekesisemaid võimalusi. Suuremaid ruume on võimalik eraldada ka hõlpsasti liigutatavate vaheseinte abil. Erineva fookusega alad toetavad kolleegide vahelist koostööd ja loovideid. Privaatsed eraldatud töökohad soosivad keskendumist vajavate kohustuste täitmist. Ära unusta sisse seada ka ruumide kasutamise korda ja broneerimissüsteemi.

Leia rohkem ideid inspireeriva kontori sisustamiseks AJ Toodete kodulehel.

Jaga
Kommentaarid