Mis on akende arengus viimastel aastatel olnud kõige revolutsioonilisem? Eerik Kirs firmast Kaisa Haldus OÜ ütleb, et revolutsiooniline on olnud selektiivklaaside kasutusele võtmine klaasitööstuses ning tänu sellele on tänapäevastel aknalahendustel on juba väga head soojapidavuse näitajad. „Viimase 10 aasta jooksul on muutunud see, et Kesk- ja Põhja-Euroopa elamuehituses on praegu kasutusel vaid 2kambrilised ehk 3kordse klaaspaketiga aknad, mille soojusjuhtivus on tunduvalt väiksem ehk aknad on soojapidavamad. Kahe selektiivklaasiga klaaspakettidel, millel on kaks eraldi kambrit, mis on täidetud argoongaasiga, saavutatakse umbes kaks korda parem soojusisolatsioon,“ seletab Eerik Kirs. Akna puhul sõltub soojapidavus veel ka sellest, millisesse konstruktsiooni ja kui paksu raami see pakett on paigutatud. Laias laastus võib öelda, et akende soojusisolatsioon korraliku 3kolmekordse klaaspaketiga, mille servades on kaasaegsed vaheprofiilid, on juba kolmandiku võrra soojapidavamad.

Materjali valik

Kõigepealt tuleb otsustada, millisest materjalist aknaid eelistada. Materjalivalik jaguneb laias laastus neljaks, ehk siis otsustada tuleb plastikust, puidust, puit-alumiiniumist või alumiiniumist akende vahel valides. Kindlasti mängib akende materjali valikul tähtsat rolli hoone arhitektuurne lahendus.

Kuna materjalide hinnaerinevused on suured, siis tuleb endale selgeks teha, kas aknaid soovitakse aastakümneteks ehitatavale kodule või ajutisele peatuspaigale, millest võimaluse tekkimisel meeleldi lahkutakse, lootes seejuures, et uued aknad kinnisvara hinda ülespoole upitavad. Plastaknad on puitakendest umbes kaks korda odavamad.


Puitakende tootmisel kasutatakse enamasti sõrmjätkatud männipuitu. Kindlasti pakub põnevaid võimalusi ka kuuse-, meranti-, eukalüpti-, tamme-, mahagoni-, tiigi- või valitud männipuidu kasutamine, mis naturaalse viimistluse korral tagab akendele eksklusiivse välimuse.

Tänapäeva värvitööstuse tipptehnoloogilised puiduimmutusvahendid ja puiduvärvid tagavad puitmaterjali füüsiliste omaduste säilimise, kui ka akende suurepärase väljanägemise pikkade aastate jooksul. Kvaliteetsed puitakna värvid on spetsiaalselt välja töötatud suure elastsusega tooted, mis tagavad värvide pragunemiskindluse aknaprofiilide liitekohtades ning raamide pinnal isegi intensiivse päikese korral. Nii ei pääse niiskus puidu ja värvi vahele ning puitaken kestab kaua.

Puit-alumiiniumaknad erinevad puitakendest selle poolest, et nende väliskülg kaetakse alumiiniumprofiilidega. Nii muutub aken ilmastikukindlamaks, kuid välimuselt ka modernsemaks ning hinnalt oluliselt kallimaks.

Kui päike lõuna- ja lääneküljel tumedate värvitoonidega puitakna pleegitab, siis saab selle lihtsalt üle värvida. Kui akna välisküljel on aga tumeda värvkattega alumiiniumprofiil, mis samuti pleekimise vastu ei saa, siis pintsliga siledapinnalise metalli ülevärvimisel ei pruugi me head tulemust saavutada. Seetõttu tuleks igal aknatellijal kaaluda, kas enam kui 30% hinnalisa on puitalumiiniumakende tellimisel ikka piisavalt õigustatud.

Puitalumiiniumakende austajatel oleks soovitav valida heledates värvitoonides või anodeeritud välisviimistlusega aknad (naturaalne alumiinium, hele pronks, tume pronks). Sel juhul peavad aknad ka suure UV-koormusega fassaadidel hästi vastu.
Alumiiniumi lisamine puitakende välisküljele soojus- ning müraisolatsiooni omadusi ei paranda.

Alumiiniumist aknaid kasutatakse pigem suurte büroohoonete klaasfassaadides, kuid kohtame neid ka modernsema arhitektuuriga eramute ja kortermajade juures. Alumiiniumist aken toodetakse põhiliselt Saksa tüüpi ning soojapidavus on neil üldjuhul kõige madalam. Alumiiniumist aken on ka hinnalt kõige kallim.

Akende tüübid

Kui akende materjal valitud, siis tuleks langetada otsus akende tüübi osas. Eestis ostetakse enim nn Saksa tüüpi aknaid. Sissepoole kald-pöördavatavat akent eelistatakse eelkõige kasutus- ja hooldusmugavuse tõttu. Parema müra- ja soojusisolatsiooni saavutamine selle aknatüübi korral on lihtne ja suhteliselt soodne.
Vähemal määral eelistatakse ka Soome või Taani tüüpi aknaid. Eestis toodetakse neid aknatüüpe aga vaid puit- ja puitalumiinium lahenduses.
Soojus- ja müraisolatsiooni näitajad on neil aknatüüpidel standardse lahendusena enam-vähem võrdsed. Paremate näitajate vajaduse korral on aga eelised Saksa tüüpi akendel, seda nii tehniliste võimaluste, kui ka hinna poolest. Kui puuduvad kõrgendatud soojus- ja müraisolatsiooni nõuded, kasutus- ja hooldusmugavus ega ka vastupidavus pole oluline, siis võib akende valikul lähtuda ka vaid välimusest ning nende sobivusest keskkonda.

Saksa tüüpi aken
Saksa tüüpi akende olulisimaks eeliseks konkurentide ees on asjaolu, et nende konstruktsiooni puhul on suurepäraste soojus- ja müraisolatsiooni näitajate saavutamine väga lihtne. Kuna Saksa tüüpi akende avamisfunktsioonid toimuvad kõik sissepoole, siis võib neid nii mikro- kui tavatuulutuse asendis kasutada iga ilmaga. Lisaks on sissepoole avanevaid aknaid väga mugav pesta. Ka hinna-kvaliteedi suhe on hea. Tänu akende õhulisele disainile sobivad need kaunistama nii uute kui renoveeritavate hoonete fassaade.

Soome tüüpi aken
Kui Saksa tüüpi aken on toodetud selliselt, et neid on üldjuhul vaid üks raam, milles kahe- või kolmekordne klaaspakett, siis Soome tüüpi aken valmistatakse kahe eraldi raamiga, seesmine kahekordse klaaspaketi ja välimine ühekordse klaasiga. Välimised ja seesmised aknaraamid on omavahel klambriga ühendatud ning seetõttu saab aken avaneda vaid mõnekümne sentimeetri võrra ning sedagi ainult küljele.
Tuulutusmehhanismid saab küll ka sellele aknatüübile paigaldada, kuid nende kasutamine ei ole kuigi mugav ega lahendus tehniliselt kaasaegne.
Kodunt lahkudes tuleks aknad aga alati sulgeda, sest vihma korral võib see lihtsasti sisse sadada. Tänu oma arhailisemale konstruktsioonile sobivad Soome tüüpi aknad pigem vanematele hoonetele.

Taani tüüpi aken

Taani tüüpi aken valmistatakse enamasti 60 mm paksuse raamiga, mis ei võimalda korraliku soojusisolatsiooniga kolmekordset klaaspaketti kasutada. Kliendil on võimalik otsustada ka paksema raami ja kolmekordse klaaspaketi kasuks, ent sel puhul ületab väljapoole avanevate Taani tüüpi akende hind kaugelt Saksa tüüpi akende oma. Siinkohal tasub tähele panna, et selle aknatüübi korral on võimalik kasutada vaid ühte raamitihendit, mistõttu tipptasemel müra- ega soojusisolatsiooni ei tasu eeldada.

Selline iseäralik tehniline olukord on tingitud selle aknatüübi sulusesüsteemide eripärast, mis vigastaks akna avamisel ette jäävat teist tihendit. Ainus võimalik raamitihend asub aga soojustehniliselt üsna ebasobivas kohas st klaaspaketi välispinnast oluliselt seespool. Nii jääb aknaraami soojapidavus puudulikuks.
Kuigi Taani tüüpi akna lengid valmistatakse 90-100 mm laiustena, ei suurenda see aga aknakomplekti soojapidavust, sest määravaks saab aknaraami nõrgem soojusisolatsioon. Tasub tähele panna ka seda, et mitmeosaliste Taani tüüpi akende vertikaalsed kui horisontaalsed vahepostid on sama paksud, kui lengid ning jäävad aknapinnast kaugele sissepoole. Selline lahendus ei pruugi aga igaühele meeldida.
Nii Taani kui Soome tüüpi aknad tuleks kodunt lahkudes kindlasti sulgeda, sest vastasel korral võib ootamatu vihmasadu teile ebameeldiva üllatuse valmistada

Võib väita, et 80% Euroopa aknaostjatest eelistavad nn Saksa tüüpi aknaid.

Tasub teada! Mis tahes tüüpi akendele on võimalik tellida akna lengi ja/või raami sisse ehitatud tuulutusklappe. Siiski pole see väga soovitatav lahendus, sest tuulutusava freesimisel saab pöördumatult rikutud aknaraami soojus- ja müraisolatsioon. Välisõhu tuppa juhtimiseks soovitame kasutada mikrotuulutusasendit või soojusvahetiga (soovitatavalt võimalikult suure soojustagastusteguriga) ventilatsioonisüsteemi.

Klaaside valik

Aknaklaasidel on soojus- ja müraisolatsiooni tagamisel kõige määravam roll. Klaaspakett koosneb tavaliselt kahest või kolmest klaasist ja neid seob monoliitseks tervikuks klaaside vahele liimitud alumiinium-, roostevaba-, plastik- või komposiitmaterjalist vaheprofiil. Vaheprofiilid on täidetud niiskust imava ainega, et klaaside vahelisest gaasist (õhk, argoon, krüptoon) eraldada tootmise käigus sinna jäänud niiskus. Hermeetilisuse tagamiseks tihendatakse klaaspaketi serv 3-5mm paksuse polüisobutüleenmastiksi või UV-kindla silikooniga.
Tavaline kahekordne klaaspakett toodetakse tavapäraselt kahest 4-8 mm paksusest klaasist, millest sisemine on üldjuhul selektiivklaas. Klaaside vahele paigaldatakse 16-18 mm laiune alumiiniumist vaheprofiil. Kolmekordse klaaspaketi korral tagavad optimaalseima soojusisolatsiooni 14-20 mm vaheliistud ning kaks selektiivklaasi. Klaaside vahel kasutatakse tänapäeval üldjuhul argoongaasi. Õhust raskemate gaaside kasutamine vähendab klaaspaketi sisest konvektsiooni ning sellega paraneb klaaspaketi soojusisolatsioon.
Selektiivse kattekihiga klaasid peegeldavad toasooja klaasilt tagasi tuppa, külma aga tagasi õue. Selektiivklaasi kasutusele võtmine on vaieldamatult kaasaja klaasitööstuse tippsaavutus. Kahekordses tavaliste klaasidega klaaspaketis ühe klaasi asendamine selektiivklaasiga parandab klaaspaketi soojusjuhtivust 100 protsendi võrra. Kolmekordses klaaspaketis saab aga kasutada juba kahte selektiivklaasi. Teise selektiivklaasi kasutamine parandab aga tulemust veel ligi 30 protsenti võrra.

Klaaspakettide gaasitäidis

Soojusisolatsiooni parandamiseks on võimalik klaaside vaheline ruum täita õhust raskema argoon- või krüptoongaasiga. Argoongaas on suhteliselt odav ning selle kasutamine kahekordses klaaspaketis 16-18 mm laiuse vaheprofiili korral parandab klaaspaketi soojusisolatsiooni umbes 20% võrra.
Kolmekordse argooniga täidetud klaaspaketi soojapidavus paraneb umbes 30% võrra (võrreldes kahekordse klaaspaketiga +10%), kuid seda vaheliistude optimaalse 14-20 mm laiuse korral. Tähtis on siinkohal ära märkida, et kolmekordses argooniga täidetud klaaspaketis, kus klaaside vahed on vaid 10 mm laiuseid, on tulemus võrdne kahekordse klaaspaketi näitajatega.

Krüptoongaas on aga argoongaasist veelgi raskem gaas ning parima soojusisolastiooni tagab vaid 12 mm laiune klaaside vahe. Tänu sellele eelisele saab kasutada aknaraamides õhemat klaaspaketti ning paksema ja kallima aknaraami kasutamine pole vajalik. Puuduseks on aga kallim hind.

Sageli kahtlevad kliendid argooni püsivuses akna klaaspaketis ja täie õigusega. Niisugune olukord võib tõepoolest tekkida, kui aknatootja on tellinud klaaspaketi tootjalt, kes ei suuda tagada hermeetilisist tootmisprotsessi

Eesti aknaostja eelistavad enim:
• plastikmaterjalidest aknaid eelistatakse 50-55% juhtudel ning seda eelkõige tänu soodsale hinnale;
• puit- ja puit-alumiiniumaknaid eelistatakse 40-45% juhtudel;
• alumiiniumist akende turuosa on kuni 5 protsenti;
• enim kasutatakse kald-pöördavatavat akent, millele kasutusmugavust arvestades pole vastast

Allikas: Kalesi, ehitusruudus.ee arhiiv

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid