Mida aga puitpõrandat valides silmas pidada? Kindlasti tasuks teada, et tööstuslikud kõvapuitpõrandad paisuvad ja kahanevad märgatavalt vähem kui täispuitpõrandad. Puuliigid nagu pöök, vaher, jatoba ja bambus ei sobi põrandakütte jaoks, sest puidu spetsiifiliste omaduste tõttu reageerivad nad väga kiiresti ebasoodsatele kliimatingimustele, mille tulemusena võivad laudade vahele tekkida praod. Põrandakütte korral on soovitatav kasutada vähemängivaid puuliike nagu näiteks tamm. Arvestada tuleb ka pinnaviimistlusega. Avatud pooridega pinnaviimistlused nagu õlid ja vahad reageerivad ruumikliima muutustele märksa kiiremini kui keskkonnasõbralikult lakitud pinnad.

Olulised nõuded aluspinnale

- Soovitatav on kasutada madalatemperatuurilisi põrandaküttesüsteeme. Põrandaküttes voolava sooja vee maksimaalne temperatuur võib olla 55º C. Minimaalne segukiht küttetoru kohal on 40 mm.

- A3-tüüpi põrandakütte korral paigaldatakse küttetorud aluspõranda keskele. See tähendab, et aluspõranda põhjatsooni niiskus ei kuiva esimeses üleskütmise faasis ära. Seetõttu on vajalik kaheastmeline üleskütmise/soojuse vähendamise protseduur vahepealse jahtumisfaasiga.

- Enne küttesüsteemi kasutuselevõttu peab tsementpõrand vähemalt 21 päeva ja anhüdriitpõrand vähemalt 7 päeva kuivama.

- Köetavate aluspõrandate kütteprotokoll tuleb kliendile üle anda ja klient peab selle kinnitama. Üks koopia peab olema alati tellimisdokumentide juures. Kui sellist kütteprotokolli ei ole või see tundub pärast hoolikat läbivaatamist ebausaldusväärne, tuleb klienti sellest kirjalikult informeerida.

- Katsetamisel on kohustuslik mõõta aluspõranda niiskust selle ehitaja poolt määratud mõõtepunktides. Kui selliseid mõõtepunkte ei ole tähistatud, tuleb sellestki kirjalikult teada anda. Mõõtepunktid tuleb lasta ära märkida tagantjärele või vähemalt juhtida tähelepanu sel juhul kütteprotokolli otsustavale tähtsusele, et vabastada end garantiivastutusest tekkida võivate defektide puhul.

- Maksimaalne jääkniiskus tsementpõrandate puhul on kuni 1,8% (CM), anhüdriitpõrandate puhul maksimaalselt 0,3% (CM).

- Tähele tuleb panna, et ülalpool kütteelementi asuvate kihtide soojustakistuse (aluspõrand või pealmine kiht) ja allpool seda asuva aluspõranda (soojusisolatsiooni) soojustakistuse vahel oleks mõistlik suhe. Soojuse levimine allapoole ei tohi ületada 20 W/m2 ehk 25% soojusväljundist. Seetõttu ei tohi puitpõrandakatte paksus olla üldjuhul üle 22 mm (kõvapuidu puhul).

Peale paigaldamist:

- Kindlasti tuleb vältida toakliima järske kõikumisi.

- Toa temperatuur tuleb hoida pidevalt 20-22º juures ja suhteline õhuniiskus umbes 55% juures. Kütteperioodil on soovitav kasutada õhuniisutajat.

- Kõvapuidust põrandapinna temperatuur ei tohi ületada 26º C.

Soojustakistuse väärtused kinniliimimise korral

14 mm 3-kihiline parkett 0,080 m2/K/W
11 mm 2-kihiline parkett 0,048 m2/K/W
Ei tohi ületada piirväärtust 0,17 m2/K/W.

Kolmekihilised kõvapuitpõrandad on ujupaigalduseks vaid piiratult sobivad, seetõttu on soovitav kinniliimimine.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid