Mida teha, kui valmis hoonel on olemas kasutusluba, kuid on tekkinud vajadus muuta või vahetada hoone küttesüsteem või küttesüsteemi osa? Või on vajadus tagantjärgi ehitatud küttesüsteem seadustada? Küttesüsteemi muutmine/vahetamine on ehitusseadustiku mõistes ehitise ümberehitamine juhul, kui sellega muudetakse ehitise välisilmet või küttelahendust. Sellisel juhul tuleb esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt kohalikule omavalitsusele. Ehitusteatisega esitatav ehitusprojekt tuleb kohalikul omavalitsusel kooskõlastada päästeasutusega.

Küttesüsteemi projekti seletuskirjas tuleb välja tuua järgnev informatsioon:

• Nõuete loetelu, mille alusel küttesüsteemi projekteeritakse.
• Andmed hoone asukoha kohta.