Kontrollimist tuleks alustada üldjuhul majas paiknevast peakilbist või vanemate majade puhul arvestikilbist.

Peakilbis paiknevad grupikaitsmed, mis on kas kaitselülitid või sulavpanusega korkkaitsmed ehk nn sulavkaitsmed. Mõnel juhul on samas kilbis koos nii grupikaitsmed kui ka peakaitse.

Kontrolli, kas kaitsmed on töökorras

Kui sulavkaitse on läbi põlenud ehk metallist otsikut (nn kontrollpunni) näha ei ole, on kaitse katki. Pildilt on näha, milline näeb välja korras ja milline läbipõlenud sulavkaitse.

Soovitatav on hankida elektrikaupade poest ja hoida käepärast mõned töökorras sulavelemendid (sularid), et vajaduse korral saaks läbipõlenud sularit kiirelt asendada. Kui ka asendatud sular läbi põleb, on tegemist lühisega Sulle kuuluvas elektrisüsteemis. Sellisel juhul tuleb kutsuda elektritööde firmast pädev elektrik, kes teeb kindlaks rikke põhjuse.

Kui grupikaitsmed on kaitselülitid, kontrolli, kas need on sisse lülitatud

Grupikaitsmeks võib olla üks või mitu kaitselülitit. Kui kaitse on välja lülitunud (kang „OFF" asendis), proovi see esmalt sisse lülitada. Kui lüliti on ebamäärases vahepealses asendis, vii hoob esmalt väljalülitatud („OFF") asendisse ja proovi seejärel lülitit uuesti sisse lülitada. Asend võib olla tähistatud ka „I" (sees) ja „0" (väljas) märgistega. Kui kaitse lülitub uuesti välja, tuleb kutsuda elektritööde ettevõttest elektrik.

Kui grupikaitsmed on korras, kontrollige peakaitset

Peakaitse paikneb sageli elamu liitumiskilbis väljaspool maja, kuid võib asuda ka grupikaitsmetega samas kilbis. Peakaitse võib samuti olla kas sulavkaitse või kaitselüliti.

Kui peakaitsme sisselülitamine või sulavkaitsme vahetamine ei õnnestu, toimige täpselt samamoodi nagu grupikaitsmete puhul.

Peakaitsme tööde jaoks on vajalik plommi eemaldamine, mis tuleb tellida.

Kui eramu pea- ja liitumiskilbis on kõik korras, on põhjust kahtlustada välise elektrivõrgu riket ning helistada 1343.

Allikas: Elektrilevi

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid